Landscape Practices konferanse

Når: 20.-22. september 2022 på Samisk høgskole i Kautokeino. Påmeldingsfrist: 15. august 2022. Early bird: 15. juli 2022.

Målet med denne konferansen er å synliggjøre ulike kunnskaper som ligger i tradisjonelle landskapspraksiser. Derfor spør vi hvordan forholdet mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper, og hvordan disse kunnskapene uttrykkes gjennom språk, fortellinger og stedsnavn. Konferansen utforsker også hvordan folk oppfatter landskapene sine som hjem gjennom høstingsaktiviteter. 

Konferansen arrangeres av medlemmer I forskningsprosjektet Making Knowledges Visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi. Dette prosjektet ledes fra Samisk høgskole. Samarbeidspartnere i prosjektet er Mearrasiida, Árran Julevsáme guovdásj - Lulesamisk senter og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Program og mer informasjon finner du her: Landscape Practices konferanse