Barnas kunstutstilling.

Tidlig i juni ble kunstutstillinga som er produsert av barna i Árran mánnájgárdde / barnehage åpnet i nærvær av foreldre og andre interesserte. Utstillingen blir stående i kantina på Árran hele sommeren 2019.

Kunst, kunstutstilling, barn, barnehage

Forventningsfulle barn ventet tålmodig på at klokka skulle bli 13:30, da det hele skulle starte. Jørgen Kintel, lærer på fjernundervisningen og styremedlem i Árrans styre, holdt åpningstale. Han fortalte at han, da han var på barnas størrelse, lekte han i Árran mánnájgárdde. Nå leker han i Stor-Árran. Når dere (barna) blir så stor som Jørgen, kan dere også leke i Stor-Árran. Ordene vakte barnas begeistring, om man kan tolke jubel og appalaus slik.

Utstillingen viser barnas mangfold, Det har vært stor aktivitet i barnehagen gjennom hele våren. Vi har registrert de største barna med kamera rundt omkring i og utenfor Árran. De har dokumentert den hverdagen de har sett fra sin synsvinkel, og de presenterer det som en del av utstillingen. 

Noen kunstverk var laget som installasjoner i lukkede utstillingsmonter og som objekter i åpne grupperinger. Materialet er i stor grad naturstein som de unge kunstnerne har bearbeideidet til det ble noe annet, f eks fisk, insekter, fabel- og fantasidyr. Når man har flere slike objekter i et lukket monter, kan man oppleve hele det lille rommet som ett kunstverk, eller man endrer fokus og ser et og et objekt. Det er spennende å betrakte det fra ulike sider. 

Ellers var det objekter med ull, tekstiler og perler, - det gir løfter om noen fremtidige duodjeutøvere. Det er papirstjerner, sameflagg og mye bildekunst, der ulike teknikker og materialer er brukt. Det er stor bredde i kunstverkene og man kan ane at barnehagens voksne har vært flinke til å stimulere, inspirere og motivere.

Det heter at lek er bærer av barnekulturen. I leken finner man spor av tiden barnet lever i og hvordan de påvirkes av samfunnet rundt. At barnas kunstutstilling er på agendaen er kanskje ikke så rart, da hele Árran har vært opptatt av kunst det siste året, gjennom mottak av en stor kunstgave fra den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen og planene om et kunstmagasin som skal bygges.

Ragnhild Lien Rahka
Kunstinstallasjon av barna i Árran barnehage / m?
Ragnhild Lien Rahka
Fotocollage av kunstutstilling Árran Mánnájgár