Buorisboahtem fáhkabæjvváj / Velkommen til fagdag:

Mental Helse Ungdom, KUN og SANKS, i samarbeid med Prosjektet Jasska / Trygg, inviterer til fagdag om mental helse og unge skeive i møte med kommunen.

Vi presenterer resultatene fra kartleggingsprosjektet «The only gay in the village». Studien har sett på kommuners helsetjenester og informasjon til skeive unge og unge voksne, inkludert fem kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk.

Velkommen til en lærerik dag med fokus på å reflektere rundt og øke kompetansen på lhbti-relaterte tema. Fagdagen er hovedsakelig rettet mot ansatte i primærhelsetjenesten, og alle som jobber med barn og unge.


Mental Helse Ungdom, KUN ja SÁNAG, aktisattjat prosjevtajn Jasska, gåhttju fáhkabæjvváj mentála varresvuoda birra ja gåktu bånjo nuora vuosstájválldi suohkanijn.

Åvddånbuktep båhtusijt prosjevtas «The only gay in the village». Dutkam le guoradallam gåktu suohkana varresvuodadievnastusá ja diedo bånjo nuoraj- ja nuora ållessjattugij birra li. Dutkam le aj vihtta suohkanijs, sámegiel-háldadimguovlos.

Buorisboahtem geldulasj oahppambæjvváj gånnå tjalmostip gåktu ájádallat ja máhtudagáv nannit lhtbi-temáj birra. Ulmmejuogos le varresvuodabarggijda ja sidjij gudi barggi nuoraj ja mánáj.

The only gay in Sápmi

Se på KUN sine nettsider, for påmelding og program; 

https://www.kun.no/only-gay-in-sapmi-fagdag-tysfjord.html 

The only gay in Sápmi