Kulturspor i trær - en gammel samisk sankingspraksis

I Tysfjord og Hamarøy er det kjent flere trær med spor etter barktaking. Det er en tradisjonell samisk sankingspraksis med røtter langt tilbake i tid.

15.09.202112:35 Harrieth Aira

I sommer (2021) har Árran gjennomført kartlegging av disse sporene rundt Guhkesjávrre/Langvatn i Hamarøy kommune. Kulturspor i trær er en god kilde til kunnskap om livsformen, historie, immaterielle kulturminner og stedsnavn.

Her viser dendroøkologen Andreas J. Kirchefer fra Tromsø hvordan man datererer barkspor i furutrær:

https://arran.no/Utdanning/?Article=457.

Oddmund Andersen
, click to open in lightbox