LES FOR MEG! Bokgaver til småbarn.

Les for meg! - språk fra første stund er et prosjekt som er påbegynt av Sametinget i Norge og lansert under Språkuka. Bokveske for de minste deles ut ved kontroller på helsestasjonen. De større barna får gavekort ved 2- og 4 årskontrollen, og kan hente seg bok i biblioteket, forteller Pãivi Alanen ved Sametingets bibliotek.

I samarbeid med foreningen !les lanserte Sametinget prosjektet Les for meg! i anledning Språkuka. 

Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien vil oppmuntre foreldre til å lese høyt, synge, joike og prate med barn. Slik vil prosjektet skape leselyst, styrke samiske språk og øke interessen for samiskspråklig litteratur.

– Ved å oppmuntre barn og foreldre til å lese sammen, kan prosjektet bidra til at samiske språk brukes mer aktivt og lever videre hos nye generasjoner, sier Sigrun Feiring, prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les.

I Les for meg!-prosjektet får alle samiske småbarnsfamilier med baby født i 2021-23 delt ut en bokveske ved helsekontroll på helsestasjonen. 

De litt større barna får ved 2- og 4-årskontrollen et gavekort til biblioteket for å hente seg en bok og bli kjent med sitt lokale bibliotek.

I prosjektet sender vi to bøker gratis til biblioteker i de kommunene som ønsker å være med på tiltaket.

Ved 2-årskontrollen får barna boka Milli ja Bolfi - Milli jávká - Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh - Millie gaarvene.

Ved 4-årskontrollen får barna boka Lilli, áddjá ja guovsagis (Lilli, farfar och norrskenet) etter ønsket samisk språk.

Spør gjerne på helsestasjonen og i biblioteket. Du kan og ta kontakt med Sametinget på Árran.

https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/les-for-meg-sprak-fra-forste-stund/bokgaver-til-smabarn/