L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Forhåndsvarsel om økning av betaling for barnehageplass fra 1.1.2019 og 1.8.2019

Regjeringen foreslår å øke maksimalpris for en barnehageplass til kr. 2 990 pr. mnd. fra 1. januar 2019 (fra kr. 2 910 i 2018) og kr. 3 040 per mnd. fra 1.8.2019. Hvis dette blir vedtatt av Stortinget i desember, vil dette bli gjeldende for Árran mánájgárdde AS også.

31.10.201810:39 Martin Rimpi

Fredrik Forsberg