Nytt barnehageselskap i drift

Fra 13. april 2018 har det heleide datterselskapet Árran mánájgárdde AS overtatt driften av barnehagen fra morstiftelsen Árran.

28.06.201811:55 Martin Rimpi

Styret vedtok 23.01.2018 å etablere datterselskapet Árran mánájgárdde AS. I vedtaket heter det bl.a. at:

  • «Overføring av ansatte skjer i henhold til tidsplan.
  • Barnehagevirksomheten og tomt skytes inn som tingsinnskudd etter at verdivurdering og dokumentasjon er godkjent av revisor. Det innkalles til ny generalforsamling i selskapet når dette er klart.
  • Når virksomheten er overført har selskapet ansvar for driften av barnehagen, oppføring av nytt bygg og oppstart av virksomheten i nytt bygg.»

Som styre ble valgt Andreas Mikkelsen, Anne Silja Turi og Martin Rimpi.

Begrunnelsen for etablering av eget selskap for barnehagedriften kan oppsummeres i tre punkter i ikke-prioritert rekkefølge:

  1. Behovet for tilpasning av risiko i forhold til stiftelsens økonomi.
  2. Større fokus på drift av barnehagen og sterke språkmodeller.
  3. Ønsket om økt foreldreinvolvering i styring av barnehagen.

Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 19.02.2018. Vedlagt følger siste oppdaterte vedtekter.

, click to open in lightbox