Tjálarájddo- Árran julevsáme guovdasj

Skriftserien er fagfellevurdert og tverrfaglig, med mål å presentere forskning fra nordområdene. Vi skal være åpne for mange ulike tema, slik som økonomi, politiske forhold, kulturelle og sosiale forhold osv. Det skal være åpent for historikere, arkeologer og samfunnsforskere. Det kan publiseres på samisk, et skandinavisk språk eller engelsk. Målsettingen er å tilføre kunnskap om de ulike deler av det samiske samfunn. Skriftserien har ikke som mål å komme ut hvert år, men når det foreligger godkjente manus. Det krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.


Forfatterinstr.

Redaksjonen består av:

Leder: Steinar Aas, Professor i historie Nord Universitet

Øvrige redaksjonsmedelmmer:

Kjell-Åke Aronsoson, Museichef, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Sven Roald Nystø, Spesialrådgiver, Árran lulesamisk senter

Kontakt:

E-Post: poassta@arran.no

Post:

Tjálarájddo- Árran julevsáme guovdasj

Árran lulesamisk senter

8270 Drag