Dialogen - samtalen

Den 6. juni 2023 inviterte Árran til seminar hvor temaet er Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som offentliggjøres den 1. juni. Vi har startet samtalen, og åpner våre lokaler for å fortsette samtalen. Her vil vi dele informasjon om vårt videre arbeid og fremme verdien av å fortsette samtalen.
Goarrista Árranin!

1 Dialogen - samtalen