Kvinnor och læstadianismen

Lis Mari Hjortfors arbeider som etnolog/forsker ved Árran lulesamisk senter/museum. I anledning 8. mars 2019 presenterer vi et foredrag som ble tatt opp og publisert 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

læstadianismen.kvinner

Lis-Mari Hjortfors forsker på læstadianismen og samisk identitet i lulesamisk område i Sverige og Norge. Hun er lulesame og har sine røtter i Storlule, og bor i Jiellevárre/Gällivare. Muntlig fortelling og skriving er viktige deler i hennes liv.  

Här berättar hon om hur väckelserörelsen har påverkat kvinnornas roll. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Følg lenken: 

https://urskola.se/Produkter/200769-UR-Samtiden-Samiska-veckan-2017-Kvinnor-och-laestadianismen

Les også tidligere publikasjoner om kvinner i Bårjås, Arrans populærvitenskapelige tidsskrift, presentert 8.mars 2018: https://arran.no/aktuelt/Norsk