Samiske kvinner i Bårjås

Árran publiserer Bårjås-artikler om samiske kvinner, i anledning 8. mars .

kvinner, kvinnedagen, 8. mars, Bårjås, Árran

NB! Artiklene må lastes ned eller leses online, for å få med alt. Se det røde feltet under hver artikkel.

 

Kvinnedagen 2018 hyller bevegelsene som kjemper for kvinners rettigheter 

Med temaet Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives, hyller kvinnedagen i år de globale bevegelsene som hjelper til å sette søkelys på kvinners rettigheter, likestilling og rettferdighet.

Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner har skapt store overskrifter lokalt og internasjonalt, og man ser et tydelig globalt engasjement for å skape endring i samfunnet. Dette er blant annet et resultat av kampanjer som #metoo i USA og andre land. Lokalt har også  «Tysfjordsaken» spilt en rolle og som har en sammenheng med den store Mihá-konserten i Hamarøyhallen. Over hele verden er det nå bevegelser som jobber med likestillingsrelaterte spørsmål, som for eksempel likelønn og politisk deltagelse. 

Gjenspeiler Bårjås det likestilte samfunn?

Likestillingsrelaterte spørsmål handler også for Árrans del, bl.a. å ta en gjennomgang av kvinners plass i Bårjås, både som tema i artikler og som forfattere. 


 

Elsa Laula Renberg-Ei fortelling om kongemakt kolo

Fra Noaidens datter til de kristnes mor-Læstadian

Áhká - et innblikk i samisk kvinnehistorie - med

Samiske kvinner i Knut Hamsuns forfatterskap

Kvinnelig fotograf for hundre år siden -Magdalene

"Buks-Berret" - Beret Johanna Pauksdatter Dypvand