Boklansering: Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse

Velkommen til boklansering 6. februar kl. 13.30 på Árran, auditoriet, Drag. Boklanseringen streames se den på Youtube her: www.youtube.com/watch?v=nQ7UKYPZky8.:

Sjette februar 1917 samlet Elsa Laula Renberg og andre samekvinner samene til det første samepolitiske landsmøtet i Trondheim. Sjette februar i år, 106 år etter, inviterer vi til boklansering, ikke om Elsa Laula Renberg, men om en annen samisk kvinnegruppe som vi sjelden hører noe om, – lulesamiske kvinner.

Med boka Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse – en studie av lulesamiske kvinners medborgerskap presenterer forfatteren Harrieth Aira resultater av sitt forskningsprosjekt om samisk kvinnehistorie med hovedvekt på etterkrigstiden. 

Vår medarbeider Harrieth Aira, seniorrådgiver/fagleder for samlingsforvaltningen på Árran Lulesamisk senter, har i perioden 2016-2022 undersøkt lulesamiske kvinners medborgerskap i Tysfjord som nå har resultert i ei bok. Boka er en fagfellevurdert forskningspublikasjon og utgis av Orkana Akademisk forlag. 

–  Vi vet ikke mye om samisk kvinnehistorie. Det foreligger ikke en samla fremstilling som har undersøkt samiske kvinners historie, og slettes ikke noe om en samisk minoritetskvinnegruppe som de lulesamiske kvinnene, sier Aira.

 

Politikk og likestilling

Politisk deltakelse og politisk innflytelse uavhengig av kjønn er ett de viktigste kriterier som kjennetegner et demokrati. Demokratiet i det samiske samfunnet må også gjenspeile dette.

Men vet vi nok om hvordan det står til med likestillingen i det lulesamiske samfunnet knyttet til politikk og samfunnsdeltakelse? Er det likestillingsutfordringer eller er lulesamiske kvinner godt representert i politikk og samfunnsliv som folkevalgte, som politiske ledere og som deltakere på den samepolitiske og lokalpolitiske arenaen? Er demokratiet godt ivaretatt? Og hvordan har dette vært før? 

Vil du vite mer om dette, kom på boklanseringen.

Harrieth Aira vil gi dere en smakebit av noen forskningsfunn som presenteres i boka. 

– Boka gir ny kunnskap om kjønn i det samiske samfunnet, og presenterer resultater av forskning som hittil ikke har vært undersøkt. Jeg håper boka bidrar til refleksjon, samtale og debatt om lulesamiske kvinners plass innen politikk og samfunnsliv i vårt samfunn, sier Aira. 

 

Harrieth Aira, som er fra Pålsommarset i Tysfjord har hovedfag i statsvitenskap og har gitt ut flere artikler bl.a. om duodje (samisk håndverk), samisk kvinnehistorie og tradisjonell kunnskap knyttet til sankingspraksiser. Tidligere har hun også jobbet som journalist, i offentlig forvaltning og arbeidet med samiske læreplaner og læremidler. Hun har også oversatt en rekke tekster, læremidler, plakater og bøker til lulesamisk. 

Boklanseringen er en del av feiringen av samenes nasjonaldag på Árran.

Det selges middag og kaffe/kaker, og det er et program gjennom dagen.

Her ser du Árrans program for dagen: Samenes nasjonaldag 2023 Programmet på Árran

Alle er hjertelig velkomne til boklanseringen og til å feire nasjonaldagen sammen med oss.

Boka kan du kjøpe i Árrans nettbutikk: NÅ TIL SALGS I BUTIKK OG NETTBUTIKKEN VÅR : SAMISKE KVINNER OG SAMFUNNSDELTAGELSE

Orkan forlag selger også boka. Bestill her: https://www.orkana.no/produkt/samiske-kvinner-og-samfunnsdeltagelse-en-studie-av-lulesamiske-kvinners-medborgerskap/

Kontaktinfo om boka: 

harrieth.aira@arran.no

tlf. 90 10 23 19/99 04 73 56

 

Harrieth Aira/Orkana forlag
Tomasz Wacko