Kulturminnedagene 2023 – Árran publiserer på DigitaltMuseum

Denne uka pågår Kulturminnedagene 2023. I den forbindelse publiseres Árrans museumssamling på DigitaltMuseum.

Vet du hva en sválltjá er, hvordan den ser ut, eller hva du kan bruke en giessam til? Er koftebeltene (avve) like i farger og mønster? Hvordan ser en komse ut, og hva heter den på samisk? 

Hvert år i september markeres Kulturminnedagene. Den er Norges største historie- og kulturarvsfestival.

Levende kulturarv

Temaet under åres Kulturminnedager er «Levende kulturarv». «Levende kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som har blitt overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag, hvordan gårsdagens kulturarv har blitt til dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som gir sin kunnskap videre, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Árrans bidrag under Kulturminnedagene i år, er tilgjengeliggjøring av Árrans museumssamling på DigitaltMuseum.

Hittil har kun gjenstander i Bååstede-prosjektet blitt vist på DigitaltMuseum. Men i år har vi den glede å vise flere av gjenstandene i Árrans egen museumssamling, særlig knyttet til den levende kulturarven som duodje (samisk handverk) og samisk språk representerer.

Her kan du for eksempel også se på gjenstander fra andre verdenskrig slik som feltbåre og forpleiningssett. «Anna i Makkvatnet», Anna Pedersdatter fra Makkvatnet i Hamarøy var en av de samiske losene som deltok i losnettverket i Hamarøy og Tysfjord under andre verdenskrig, for å hjelpe folk som var forfulgt til friheten i Sverige. Visste du at noen av hennes gjenstander fra gården Makkvatnet er tatt vare på? Disse er nå tilgjengelig på DigitaltMuseum.

Vi bor i et kystsamisk område der fiske og fiskeri har hatt og fortsatt har stor betydning. Hva var fiskeredskapene tidligere? Sláhpá er ett av dem, men hva er sláhpá? Er sláhpá fortsatt i bruk?

Gjennom DigitaltMuseum kan du gjøre deg kjent med noen av gjenstandene som vårt museum tar vare på, til glede og nytte for dagens og kommende generasjoner.

Hva er DigitaltMuseum?

Tradisjonelt har museumssamlinger først og fremst blitt presentert i utstillinger og bøker, og store deler av samlingene har sjelden eller aldri blitt vist for publikum.

Men med DigitaltMuseum er samlingene lettere tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted, og samlingene kan brukes til bildesøking, fordypning, studier, undervisning og felles kunnskapsbygging. Slik kan kulturarven bidra til kunnskapsoppbygging, refleksjon og samtale om det som var før, sett i relasjon til det som er i dag.

Nå kan du gjøre deg kjent med det som er publisert i dag, samt gjenstandene i Bååstede-prosjektet som allerede er publisert. Men Árran vil fortsette med løpende publisering av flere gjenstander fra museumssamlingen.

Har du spørsmål eller kommentarer er det mulig å legge inn kommentarer på DigitaltMuseum under hver enkelt gjenstand.

Du finner Árran Lulesamisk senter på DigitaltMuseum ved å følge denne lenken: https://digitaltmuseum.no/owners/ARR

Du kan også gå inn på https://digitaltmuseum.no/, og søke på Árran.

Árran Lulesamisk senter
Produsent: Jenny Johnsen Søberg