Árrans styre 2019 - 2023

Styret i Árran velges for fire år av gangen. Fra 13. januar 2020 ble nytt styre valgt for perioden 2020 - 2023.

Árrans styre skal bestå av representanter fra: Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Hamarøy, kommune, lokale samiske organisasjoner og ansatte.

Styret i Árran jan 2020 - 2023:

 

 

Inga-Lill Sundset

Styreleder fratrådt

(fra 16.12.2022 - 14.09.2023)

Styremedlem

(tiltrådt 06.12.2022)

ilsundset(at)gmail.com

Sametinget

Sonja Alice Steen

Styrets nestleder

sonjasteen8402(at)gmail.com

Nordland fylkeskommune

Ann Irene Sæter

Styremedlem

ais57(at)icloud.com

Hamarøy kommune

Anne Kristin Gurák

Styremedlem

anne(at)arran.no

Ansatte

Astri Dankertsen

Styremedlem

(tiltrådt 16.12.2022)

Varamedlem

(tiltrådt 07.09.2022)

astri.dankertsen(at)nord.no

Lokale organisasjoner

Idar Kintel

Varamedlem

idar.kintel(at)gmail.com

Sametinget

Kim Schei

Varamedlem

kimsch(at)nfk.no

Nordland fylkeskommune

Vegard Jakobsen Bæhr

Varamedlem

(tiltrådt 07.09.2022)

vegarjakobsen(at)gmail.com

Hamarøy kommune

Jørn Robert Knutsen

Varamedlem

(tiltrådt 07.09.2022)

jrk(at)arran.no

Ansatte

Fratrådte medlemmer:

Magne Svineng

Styreleder

Styremedlem

07.09.2022 - 05.12.2022

30.06.2022 - 06.09.2022

Sametinget

Beate Ráhka-Knutsen

Styremedlem

13.01.2020 - 29.09.2022

Lokale organisasjoner

Britt Kristoffersen

Varamedlem

13.01.2020 - 06.09.2022

Hamarøy kommune

Lennart Mikkelsen Styreleder 13.01.2020 - 27.06.2022 Sametinget
Sven-Roald Nystø Varamedlem 13.01.2020 - 20.06.2022 Ansatte
Elena Paulsen Varamedlem 13.01.2020 - 09.06.2022 Lokale organisasjoner

 

TIDLIGERE STYRER

 

2015 – 2019 

 Andreas Mikkelsen, styreleder, Sametinget

Tom Vidar Karlsen, styremedlem, Nordland Fylke

Tor Asgeir Johansen, ordfører, styremedlem Tysfjord kommune

Lilian Urheim, styremedlem, Samiske organisasjoner

Jørgen Kintel, styremedlem, ansatte

Ing Lill Pavall, varamedlem, Sametinget

Turid Johansen Willumstad , varamedlem, Nordland Fylke

Guttorm Aasebestøl, varamedlem, Tysfjord kommune

Hege Andorsen, Oslo, varamedlem, Lokale samiske organisasjoner

Ragnhild Lien Rahka, varamedlem, ansatte

 

 

Jan 2011 –2015

Sonja Steen, styreleder, Nordland Fylke

Siv Sara, nestleder, Sametinget

Tor Asgeir Johansen, styremedlem, Tysfjord kommune

Hugo Kalstad, styremedlem, Lokale samiske organisasjoner

Bård Eriksen, styremedlem, ansatte / Sven Roald Nystø

Tom Vidar Karlsen, varamedlem, Nordland Fylke

Daniel Hætta, varamedlem, Sametinget

Guttorm Aasebølstøl, varamedlem, Tysfjord kommune varamedlem

Hege Andorsen, Oslo, varamedlem, Lokale samiske organisasjoner

Sven Roald Nystø, varamedlem, Ansatte

 

 

2007 – jan 2011

Styreleder: Tone Finnesen Sametinget

Sonja Steen styremedlem Nordland Fylkeskommune

Anders Sæter, ordfører, Tysfjord kommune

Kirsti Knutsen, styremedlem, Lokale samiske organisasjoner

Solvår Knutsen Turi, styremedlem, ansatte

Guttorm Aasebølstøl, varamedlem, Tysfjord kommune varamedlem

Bård Eriksen, varamedlem ansatte

 

 

2003-2007

Styreleder: Tor Sande, Staten

Nestleder: Britt Solvik, Nordland fylke

Ordfører Kurt Allan Nilsen, styremedlem, Tysfjord kommune

Tone Finnesen, Styremedlem, lokale samiske org.

Bård Eriksen, styremedlem, ansatte

Benn Mikalsen, varamedlem, Nordland Fylke

Ellen Verdier Pedersen, varamedlem, Tysfjord kommune

Kirsti Knutsen, varamedlem, lokale samiske organisasjoner

May-Judith Amundsen, varamedlem, ansatte

 

 

1999-2003

Håkon M. Pettersen, styreleder, Nordland Fylke

Nestleder ordfører Ivar Jakobsen/ fra 17.12.99; Leif Kr. Klæboe, Tysfjord kommuune

Kjell-Arne Mathisen, styremedlem, Lokale samiske organisasjoner.

Wenche Nergård Fra 27.04.00 Oddmund Paulsen/ fra 08.05.02 Mary Knutsen,

styremedlem,  Ansatte

Tor Sande, Staten

Aase Falch, varamedlem, Nordland Fylke

Viggo Johansen/Ann Karin Skogvoll/Birger Skårvik, varamedlem, Tysfjord kommune

Solveig Skjelnes, varamedlem, Lokale samiske organisasjoner.

 

 

1995-1999

Aase Falch, styreleder, Nordland fylkeskommune

Jann Skogvoll/ fra 23.10.95; Ivar Jakobsen, ordfører, nestleder, Tysfjord kommune

Kjell-Arne Mathisen, styremedlem, lokale samiske organisasjoner

Sunmar Amundsen, styremedlem, ansatte

Tor Sande, Staten

Håkon M. Pettersen, Nordland fylkeskommune, varamedlem

Beate Jensen, varamedlem, Tysfjord kommune

Viggo Johansen/Ann Karin Skogvoll/Birger Skårvik, varamedlem,

Solveig Skjelnes, Lokale samiske organisasjoner.

Adele Nystø, varamedlem, ansatte

 

------------------------------------------------------------

 

 

I begynnelsen...

I kulturstyremøtet 10. mars 1986 ble det gjort vedtak om å sette ned en plangruppe for samisk kulturhus. Utvalget skulle bestå av representanter fra Nord-Salten Sameforening, to representanter fra Julevsáme Duodje og to fra Tysfjord kommune, og sammensetningen ble som følger:

 

Plangruppe for samisk kulturhus:

Anders Nystø (leder),                Julevsáme Duodje

Jenny Søberg,                          Julevsáme Duodje

Jan Johnsen (nestleder),           Nord-Salten Sameforening

Kåre Urheim,                           Nord-Salten Sameforening

Ivar Jakobsen,                         Tysfjord Kommune, Formannskapet

Leif K. Klæboe,                        Tysfjord Kommune, Kulturstyret

Kultursekretær Grethe Rønning skulle fungere som sekretær.

Senere på året ble Kåre Urheim byttet ut med Samuel Gælok.