Betaling

Árrans bankforbindelse er Sparebanken Narvik.

Betaling fra Norge:

Driftskonto: 4520.20.27672 og merk med prosjektnummer (fås fra prosjektledere).

Betaling fra utlandet:

Banken Swiftadresse: NARVNO21XXX

 Árrans driftskonto IBAN-kontonummer:  NO6045202027672