L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Betaling

Árrans bankforbindelse er Sparebanken Narvik.

21.01.202011:05 Martin Rimpi

Betaling fra Norge:

Driftskonto: 4520.20.27672 og merk med prosjektnummer (fås fra prosjektledere).

Betaling fra utlandet:

Banken Swiftadresse: NARVNO21XXX

 Árrans driftskonto IBAN-kontonummer:  NO6045202027672