Fakturering

Regnskapsfører for stiftelsen Árran (org nr. 874 691 402) er Sparebank1 Regnskapshuset, Harstad.

Fakturaadressen og ønsket prioritert leveringsmåte av faktura være en av følgende tre måter:

 1. EHF Faktura. Arran - Julevsame Guovdasj Lulesamisk Senter kan motta elektronisk/EHF faktura til org nr. 874691402.

 2. Faktura kan sendes på mail som vedlagt PDF eller TIFF til 874691402@faktura.poweroffice.net

NB! Kun faktura/vedlegg som PDF-fil eller TIFF- fil kan benyttes. Kun 1 faktura pr fil! Flersidige fakturaer sendes som multi PDF/tiff.

Flere fakturaer som sendes i samme epostmelding håndteres forutsatt at de har forskjellige navn. PDF/Tiff vedlegg over 20 mb størrelse behandles ikke. Løpende tekst i epostmeldingen kommer ikke til å bli

3. Fakturaadresse papir:

Árran - Julevsame Guovdasj Lulesamisk Senter – klientkode 874 691 402

Postboks 3261

7439 Trondheim

 

Det presiseres at adressen kun gjelder for fakturaer og kreditnotaer, samt purringer.

All annen post må sendes direkte til: Árran, Njárgga 33, 8270 DRAG.