Rádnastallam oppstart

Vi fortsetter suksessen med Rádnastallam!

Árran fortsetter med prosjektet Rádnastallam, og også i år tilbys en språkarena for elever fra 1. til 7. trinn med samisk som førstespråk og 5-7. trinn som har samisk som andrespråk. Vi deler elevene inn i de klassene de går i.

Rádnastallam 2022 / 2023

Vi fortsetter suksessen med Rádnastallam!

Árran fortsetter med prosjektet Rádnastallam, og også i år tilbys en språkarena for elever fra 1. til 7. trinn med samisk som førstespråk og 5-7. trinn som har samisk som andrespråk. Vi deler elevene inn i de klassene de går i.

Med språkarenaen er målet å få styrket og utviklet barnas samiske språk, der barna selv aktivt velger samisk som kommunikasjonsspråk. Vi skal gjøre morsomme og organiserte aktiviteter sammen med barna. Barna kan allerede samisk, i ulik grad, og Rádnastallam vil da bli en arena hvor de kan bruke samisk. Dette blir en arena som gjør samisk nødvendig og kult, og som er noe annet enn språkarenaen barna kjenner fra skolen.

I Rádnastallam skal vi gjøre morsomme ting sammen, med samisk som kommunikasjonsspråk, derfor er de forskjellige aktivitetene sentrale. Aktivitetene som planlegges skal være leker og aktiviteter som oppleves som artige av barna, og planlegges derfor fra gang til gang i dialog med barna. Vi sender sms med informasjon om aktiviteter til foreldrene i begynnelsen av hver uke.

I Rádnastallam er det et absolutt krav om å snakke samisk. Ikke bare skal ungdommene snakke samisk til barna, det er også forventet at barna skal snakke samisk til ungdommene og at barna snakker samisk seg imellom. Hvis noen synes det er vanskelig/skummelt å snakke samisk, så kan disse likevel være med. I Rádnastallam lages det en plass der det er lov å snakke norsk. Hvis barna har behov for å snakke norsk kan de ta med seg en voksen eller et annet barn hit, men utenfor dette området skal all kommunikasjon skjesamisk.

 

Mandag:                      1S (1.-4 kl)

Onsdag:                       2S (5-7. kl)

Torsdag:                      Rs25.-7. kl

Kjerstin, Christel, Kim, Gabriel, Sofie og Mikaela, er årets veiledere.

Mandag 17.10, onsdag 19.10 og torsdag 20.10 møtes gruppene for første gang i år på Árran (gamle barnehagelokaler) kl. 18.00.

Påmelding: Dersom ditt/deres barn ønsker å delta, ber vi om å sende sms med foresattes tlf.nummer til Jørn-Robert Knutsen (90763596), dette for å holde ukentlig kontakt om aktiviteter fra gang til gang.

 

Vennlig hilsen

Jørn-Robert Knutsen