Litteratur barn unge

Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien er et prosjekt i regi av Sametinget. Gjennom prosjektet oppmuntrs foreldre til å lese høyt, synge, joike og prate med barn. Slik vil prosjektet skape leselyst, styrke samiske språk og øke interessen for samiskspråklig litteratur.

Litteratur barn unge