Árran søker språkrådgiver, fast stilling - SØKNADSFRIST FORLENGET.

Da vår medarbeider har sluttet, lurer vi på om du vil bli vår nye kollega. Árran ledes av direktør i lag med en ledergruppe. Vi søker etter språkrådgiver lulesamisk språk, fast stilling.

NY SØKNADSFRIST 11. september 2020.
Tiltredelse etter avtale.

 

Om Árran

Árran – lulesamisk senter ble etablert i 1994 på Drag i Hamarøy kommune.

Formålet til Árran som et nasjonalt senter er å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv i lulesamisk område.

Árran driver med museumsvirksomhet i pite- og lulesamisk område, forskningsprosjekter, kulturhus, språksenter, forlagsvirkomhet m.m. Det er ca. 13 årsverk ved stiftelsen. Árran driver samiskspråklig barnehage som eget datterselskap.

Lokaler leies til Sametinget, NRK Sápmi, Nord Universitet, Statped., Samisk lesesenter- Samisk høgskole, Hamarøy næringsforum. Sør samisk kunnskapspark m.fl.

Mer informasjon om Árran på: www.arran.no

 

Språksenter

Árran har ansvar for å drive språksenter i lulesamisk område. Sametinget finansierer driften som tilsvarer 1,5 stillinger. Lulesamisk språk er en sentral verdi for Árran og det er en målsetning å utvikle samisk til å bli hovedspråk ved institusjonen.

Da vår medarbeider har sluttet, lurer vi på om du vil bli vår nye kollega. Árran ledes av direktør i lag med en ledergruppe. Vi søker etter

 

Språkrådgiver, fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

  • Rådgiver i lulesamisk språk.  Prosjektleder for utvikling og gjennomføring av språkkurs, Rádnastallam (språkarena for barn), arrangementer, utgivelse av lulesamisk litteratur m.m.. 
  • Adminstrativt ansvarlig for utarbeidelse av søknader, rapporter, oversettelsesoppgaver m.m.

 

Arbeidsoppgavene er omfattende, men vil avgrenses i forhold til kompetansen til den som ansettes. Det arbeides også for å øke antall ansatte ved språksenteret. De arbeides også for tettere samarbeid med Hábmera suohkan. Hamarøy kommune m.fl.

 

Kvalifikasjonskrav:

  • Høgere utdanning i lulesamisk, og beherske lulesamisk muntlig og skriftlig godt.
  • Administrativ og pedagogisk erfaring er ønskelig.

 

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
  • Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever selvstendighet, men også utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet.

 

Árran tilbyr:

  • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
  • Pensjons- og gruppeforsikring
  • Barnehageplass i vår samiskspråklige barnehage
  • Fleksibel arbeidstid.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kontakt direktør Lars Magne Andreassen på tlf. 75775105 ev. 90775275

Søknadsfrist:  11. september 2020. Tiltredelse etter avtale.

Søknad vedlagt CV sendes:

Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: poassta@arran.no eller Lma@arran.no 

 

 

 

Asgeir Kvalvik, Bårjås 2002