Hva er Rádnastallam

Rádnastallam er en språkarena for lulesamiske barn fra 1-10. klasse - i hovedsak for barn med samisk som førstespråk. Formålet med prosjektet er at barna skal snakke samisk, der barna selv aktivt velger samisk som kommunikasjonsspråk.

Rádnastallam
07.09.201715:30 Svenn-Egil Duolljá

Målet med Rádnastallam er å få styrket og utviklet barnas samiske språk, der barna selv aktivt velger samisk som kommunikasjonsspråk. I Rádnastallam er ungdommer i alderen 20-30 år ledere. I prosjektet er det også et mål at barna skal kunne møte ungdom i samme språksituasjon som en selv, og at ungdommene på den måten blir språklige forbilder. Det å møtes og ha det trivelig og artig i lag, vil kunne gi gode språklige ringvirkninger.

Vi skal gjøre morsomme og organiserte aktiviteter sammen med barna, og Rádnastallam er derfor ikke som en ordinær skolesituasjon. Barna kan allerede samisk, i ulik grad, og Rádnastallam vil da bli en arena hvor de kan bruke samisk. Dette blir en arena som gjør samisk nødvendig og kult, og som er noe annet enn språkarenaen barna kjenner fra skolen.

I Rádnastallam skal vi gjøre morsomme ting sammen - med samisk som kommunikasjonsspråk, derfor er de forskjellige aktivitetene sentrale. Aktivitetene som planlegges skal være leker og aktiviteter som oppleves som artige av barna, og planlegges derfor fra gang til gang i dialog med barna. 

I Rádnastallam er det et absolutt krav om å snakke samisk. Ikke bare skal ungdommene snakke samisk til barna, det er også forventet at barna skal snakke samisk til ungdommene og at barna snakker samisk seg imellom. Hvis noen synes det er vanskelig/skummelt å snakke samisk, så kan disse likevel være med. I Rádnastallam lages det en plass der det er lov å snakke norsk. Hvis barna har behov for å snakke norsk kan de ta med seg en voksen eller et annet barn hit, men utenfor dette området skal all kommunikasjon skje på samisk.

Rádnastallam følger Tysfjord kommunes skolerute, med oppstart i september og avslutning i april.

, click to open in lightbox