Uke 19 - 2022

Det norske determinativet (kvantor) noe (tradisjonelt kalt ubestemt pronomen) har i samisk flere varianter og mange språkbrukere er usikre hvordan disse anvendes.

 

Det norske determinativet (kvantor) noe (tradisjonelt kalt ubestemt pronomen) har i samisk flere varianter og mange språkbrukere er usikre hvordan disse anvendes.

Her er variantene: Juoga (noe), akkusativ (objektsformen) juojddá. Mige (noe), akkusativ (objektsformen) mavga, majdik. Her er noen eksempler hvordan juoga/juojddá bør brukes: Juoga dáhpáduváj. (Noe hendte). Mujna le juoga dunji javllat (Jeg har noe å si deg)

Árvvediv juoga lij dat mij muv båvtij. (Jeg skjønte at noe vekte meg).

Le gus dánna juoga bårråmussan? (Er det noe mat å få her?) Vaj divna oadtju juojddá bårret. (Så at alle får noe å spise).

Sån tjálij juojddá massta ávvusiv. (Han/hun skrev noe som jeg ble glad for).

Legg merke til at juoga/juojddá ikke kan brukes i nektende setninger, da må en bruke mige/mavga/majdik.

Eksemplene under viser at mige/mavga/majdik, og andre kasusformen av determinativet, brukes i nektende setninger og i spørrende form. I disse tilfellene kan en ikke bruke juoga/juojddá.

Dánna ij la mige. (Her er det ikke noe).

Dat dal ij la mige. (Det der er da ikke noe).

Le gus sån mavga baháv dahkam? (Har han gjort noe galt)?

Vani mavga diedek (uten å vite noe)

Iv mån gulá majdik. (Jeg hører ikke noe).

Ittjij sån majdik subtsasta (Han/hun fortalte ikke noe)

Le gullam majdik? (har du hørt noe).

Mige/mavga/majdik har også betydningen ingenting på norsk: Ehpit gus vilá mavga dádjada? (Begriper dere fremdeles ingenting?)

Håper at dette var klargjørende om hvordan vi skal oversette det norske determinativet noe. Så husk på at om en skal skrive en setning i nektelsesform, kan vi ikke bruke juoga/juojddá. Bruk heller ikke den tradisjonelle v-akkusativendelsen. Ikke skriv juojddáv, men skriv juojddá.

Anders Kintel og Samuel Gælok