Uke 18 - 2022

Ukens tema: kort om lulesamiske kasus..

I grammatikken er kasus en morfosyntaktisk kategori som er markert på nomen, og forteller hvilken funksjon de har i setningen, for eksempel subjekt eller direkte objekt. 


Samiske språk er kasusspråk. Kasusbøying markerer forholdet mellom ulike roller i setninga, og det gjør et kasusspråk funksjonelt. I norsk er det bare ponomen som bøyes i kasus, og noen rester av kasusendring i stivnete uttrykk som bl.a. til fjells, til sjøs, avgårde osv. I stedet er det ordstillingen som brukes til å si hvem eller hva som gjør hva i setningen.  


Her introduseres noen enkle eksempler med de vanligste kasusene i lulesamisk. Kasusdefinisjonen her er ikke uttømmende.  


Nominativ: Nominativ er substantivets grunnform. Brukes som oppslagsord i ordbøker; skåvllå (skole), biebbmo (mat). 


Genitiv: Eieformen, brukes for å angi eieren, eller tilhørigheten: Dat le áhtje nijbbe (Det er fars kniv). Ádjá báhttja (Áddjá (bestefar) sin gutt). 


Akkusativ: Objektet i en setning står i akkusativ: Piera skåvlåv vádtsá (Piera går på skole). Åse iejvvij Pierav (Åse traff Piera). Mån tjáláv girjev (Jeg skriver et brev). 


Illativ: Illativ betegner konkrete og abstrakte hendelser, og svarer til de norske preposisjonene til og for: Piera vuolgij stádaj (Piera reiste til byen). Sij vuobddin dav nieljetjuohtáj (De solgte den for firehundre kroner). 


Inessiv: Inessiv gir uttrykk for et område, sted, tid, forhold og andre abstrakte forhold. Inessiv svarer vanligvis til de norske preposisjonene på, i, ved: Piera tjåhkkåhij ståvlån (Piera satt på stolen). Mån årov Måsken (Jeg bor i Musken). Tjåhkkåhit jávrregátten (Sitte ved vannet). 


Elativ: Elativ svarer til de norske preposisjonene fra eller av: Piera boahtá skåvlås (Piera kommer fra skolen). Sån lij sámij gierragijs (Hun var av samisk herkomst). 
Komitativ: Komitativ oversettes i allmennhet med preposisjonen med i norsk: Sån lånoj gálvojt guolij (Han/hun byttet varene med fisk). Galla dal bierggiv dájna bálkájn (Jeg klarer meg nok med denne lønnen) 


Essiv: Essiv beskriver tilstand og egenskap, og oversettes med som/såsom i norsk: Válde dáv gáhkov niessten (Ta denne kaka som niste). Nuorran årruv Divtasvuonan (Som ung bodde jeg i Tysfjord). 
 
Av Anders Kintel og Samuel Gælok