Uke 10 - 2022

Forrige gang skrev vi litt om syntaks, ordstillingen i samiske setninger. Denne gang skriver vi litt mere om samme sak..

Når en setning på norsk inneholder den sideordnende konjunksjonen “og” og denne setningen skal oversettes til samisk så bør en være oppmerksom på at ordende foran og bak konjunksjonen iblant kan bytte plass. Dette er en språklig fallgruve som de som oversetter fra norsk til samisk må være oppmerksom på. Se på følgende norske setninger og hvordan disse oversettes til samisk (I parentes er den samiske setningen oversatt til norsk):

Bli til støv og aske gudnan ja måjvven sjaddat (bli til aske og støv)

På godt og vondt baháp ja buorebu guovlluj (på vondt og godt)

Større i makt og styrke stuoráp gievrrudagá ja fámo hárráj (større i styrke og makt)

Leve et stilt og fredelig liv ráfen ja sieddusin viessot (leve et fredelig og stilt liv)

Knokkelen blir sterk og hard igjen dákte sjaddá vas garras ja nanos (... hard og sterk ...)

Bitter og innesluttet måskos ja nirmmá (innesluttet og bitter)

Med lyset og varmen bivvalijn ja tjuovgajn (med varmen og lyset)

Gjennomføre etter plan og vilje sidoda ja ájggomusáj milta ållidit (... vilje og plan ...)

 

I noen tilfeller bruker vi ikke konjunksjon på samisk i det hele tatt:

Her og der duoggu dággu (der og her)

Med nebb og klør gattsaj bánij (med klør og nebb)

Nå og da duolloj dálloj (da og nå)

 

Av Anders Kintel og Samuel Gælok