Uke 8 - 2022

Forrige gang skrev vi om verbet “å gå”. Denne gangen tar vi for oss måten å gå på (ganglag). Samisk har mange presise ord som beskriver ganglag. Her følger noen:

gå eller å være i bevegelse, om et barn som tar seg fram på egenhånd æjvvurit. Mánná juo æjvvur. Barnet har allerede begynt å gå på egenhånd.

gå eller røre seg sakte og famlende, f.eks. i mørket; tusse tjåssat. Tjåsaj sån dan sjævnnjadin. Han/hun famlet seg fram i mørke.

gå tungt eller langsomt (gå stolprende, ofte med fottøy som er altfor store) sluppadit. Sån sluppadij muv maŋen. Han/hun kom stolprende etter meg.

gå med småe skritt darnjadit. Sån darnjadij guolbe rastá. Han/hun gikk med småe skritt over golvet.

gå eller røre seg forsiktig eller usikkert darttjulit. Sån darttjulij dav vuodtjav. Han/hun gikk forsiktig og usikkert på glatta.

gå tungt og slepende stávkkot. Sån lij vájbbam, dåssju stávkoj. Han/hun var så sliten, gikk tungt og slepende.

gå tungt og langsomt lavkadit. Sån bådij lavkada. Han gikk tungt og langsomt.

Se “” i ordboka.

Anders Kintel og Samuel Gælok