Uke 7 - 2022

Det norske verbet “å gå” er det verbet med flest ulike varianter på samisk. Her tar vi for oss noen av disse:

gå (bevege seg til fots) vádtset; gå fra Musken til Drag Måskes Ájluoktaj vádtset;

gå på ski tjuojggat; jeg gikk tre mil på ski mån tjuojggiv gålmmå mijla;

gå (om tid; forbruke) gållåt, gållådit; tiden går ájgge gålla; få tiden til å gå ájgev gållådit; det går mye penger på den turen dan manon de biednik gållå;

gå (om båt, motor etc.) mannat; båten gikk fort vanntsa jåhtelit manáj;

gå (sette seg i bevegelse) vuolgget; toget går om fem minutter tåhka vuolggá vidá minuhta duogen;

gå (bli borte) gáhtot; under middagslaginga gikk strømmen málestattijn strávve gádoj;

gå (lenger og lenger i sak, tilstand) virddut; gå fra vondt til verre bahás bahábuj virddut;

gå til angrep ládat; fienden gikk til angrep vasjulasj ládaj;

gå på jakt (fuglejakt) låddit; vi har gått på jakt i flere uker mij lip låddim måttijt vahkojt.

 

Flere eksempler kan du se i ordboka.

https://julev.no/

 

Av Anders Kintel og Samuel Gælok