Uke 6 - 2022

Ser vi f.eks. på det norske verbet å prøve så kan verbet brukes i flere kontekster og gi ulik mening eller innhold:

Ukens ord: I samisk uttrykker vi oss ganske konkret. Ser vi f.eks. på det norske verbet å prøve så kan verbet brukes i flere kontekster og gi ulik mening eller innhold: prøve krefter, prøve nye klær, prøve å komme seg løs. Skulle man si det samme på samisk så måtte man være mer konkret i valget av verb. Nedenfor ser du hvordan verbet å prøve fungerer i ulike kontekster i norsk og samisk:

prøve krefter gæhttjalit fámojt

prøve nye klær tjáŋadit ådå biktasijt

prøve å komme seg løs viggat luovas bessat

 

 

Av Anders Kintel og Samuel Gælok