Takk for tilliten, for samarbeidet og takk for meg!

Det nærmer seg slutten på prosjekt Jasska/Trygg og delprosjekt 5 og det er dermed tid å takke for meg.

1 august 2018, så tiltrådte jeg stillingen som leder for delprosjekt 5, tillitsbygging, i prosjekt Jasska/Trygg. Mitt arbeidssted har vært Árran lulesamisk senter i Tysfjord.

Først av alt må jeg få takke for tilliten som ble vist meg da jeg starte i jobben som delprosjektleder. Det har vært en utfordrende tid, men også utrolig lærerikt og givende.  

Når vi driver forebyggende arbeid mot omsorgsvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, så blir vi nødt til å tenke langsiktig. Å bygge tillit, der hvor mistillit rår, er særdeles utfordrende. Tillit er et livslangt og pågående prosess, som aldri tar slutt, men som må jobbes med og forhandles om sosialt. Derfor må vi fortsette å ha fokus på temaet og fortsette å bry oss om hverandre i tiden fremover. 

I delprosjekt 5 har vi satt igang noen gode prosesser. Vi har hatt som mål å drive kompetanseheving i det offentlige hjelpeapparatet i samisk språk og kultur, for å skape en gjensidig tillit mellom ei samisk befolkning og det offentlige. På våre kurs i Samisk kulturforståelse har vi hatt i overkant av 900 deltakere. Fantastisk! 

Hvordan har vi fått dette til? Gjennom samarbeid og samordning.

Jeg må få takke alle som har bidratt inn i prosjektet på mange ulike måter. Takk for det gode samarbeidet på Árran og for den innsatsen som alle sammen har bidratt med der! Uten dere alle, så hadde vi ikke kommet i mål. Takk til alle dere som har deltatt på våre kurs!! Det har vært en glede å ta imot dere. Takk til alle eksterne samarbeidspartnere! Takk til dere alle for mange gode faglige samtaler og innspill! 

Jeg må få rette en stor takk til prosjektleder Tor Erik Rønne, for det gode samarbeidet som vi har hatt gjennom prosjektperioden og for alle konstruktive, faglige og lærerike samtaler. Vi har samarbeidet på tvers av kulturer. DU har gjort en formidabel innsats i prosjekt Jasska/Trygg. Du har satt igang mange ulike prosesser og tiltak, ledet oss vell i havn, på en trygg og god måte. Igjen, tusen takk! 

Jeg vil med dette ønske dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår! 

Kontaktinfo, per 01.01.20;

e-mail: kristingreenjohnsen@gmail.com

tlf: 97969599

NRK Sápmi
Leder for delprosjekt 5, tillitsbygging, Kristin Green Johnsen
Árran lulesamisk senter, Ørjan Paulsen
Tysfjord kommune