Oppvekstkonferansen 2019; Med ungdom i fokus

Oppvekstkonferansen 2019, "Med ungdom i fokus", ble arrangert 2 og 3 april i Bodø. I tillegg til flere ulike forelesere, så var var prosjekt Jasska/Trygg også tilstede, der delprosjekt 2, Tysfjords kommunes oppvekstsjef Gunnar Solstrøm og helsesykepleier Mallin Andreassen delte kunnskap og erfaring i vårt arbeid, med særlig fokus på vår nye tema- og undervisningsplan "Oaggi muv/Gjør meg trygg".

Målet for konferansen var at;

"Alle barn har rett til god psykisk helse, og vern mot vold og overgrep".

Deltakerne skulle gjennom innlegg og praktisk arbeid med barnekonvensjonens artikkel 12, 19 og 24 få bedre innsikt i hvordan de og kollegaer kan hjelpe barn og unge.

Konferansen ble ledet av representanter for Ungdommens fylkesråd.

Helsesista hadde en klar oppfordring på Oppvekstkonferansen 2019 i Bodø denne uka da hun holdt foredrag om "Våg å være. Nærhet i digital kommunikasjon".

I møte med barn og unge trenger vi å bruke et enkelt språk, og det er vårt ansvar som voksne å skreddersy kommunikasjonen vår, og bruke ord som de unge er vant med. 

Helsesista har som mål å knuse tabu, løfte psykisk helse blant ungdom, gi dem kunnskapen de trenger, gi dem masse glede, kjærlighet, mot og kraft til å våge å være.

I møte med ungdom er det nødvendig å fokusere på det vi vil ha mer av, i følge henne. Som voksne må vi lytte, se og tro på barn og unge, og lære dem å håndtere det som er vondt.

"Det må aldri bli viktigere å gjøre alt rett - enn å gjøre noe bra!" (Helsesista).

Trine Lise Olsen fra Finnmark og Erlend Elias fra Tysfjord snakket i sitt foredrag "Se oss, vi er verdt det!", om viktigheten av tilhørighet og det å bli sett uansett alder, og delte begge av sine personlige erfaringer rundt temaet seksuelle overgrep;

"Det handler ikke om alder, men om tilhørighet og bli sett" (Erlend Elias).

Vår identiet er i stadig endring, i følge Erlend Elias. Han mener at sosiale medier kan skade vår identitet, og sier at det er "et falsk vindu" ut mot verden. Han snakker om den såkalte "Milleniumsgenerasjonen", eller "likes-generasjonen", og hvordan dette påvirker oss. 

Trine Lise oppfordrer oss til å "være denne ene", den ene personen som ser, som kan være et ankerpunkt i noens liv. Det handler om å bli trodd og bli sett, i følge henne, og vi trenger å beholde troen ved like om at det er noen der ute som vil én vell.

"Vær gode voksne. Still det ene spørsmålet" (Trine Lise).

Som i Tysfjordsaken, så skal man ikke tie i hjel, men snakke det ihjel, i følge Trine Lise og Erlend Elias. 

Det tar lang tid før man tør å være åpen om seksuelle overgrep. Det handler om å føle seg klar og trygg nok til å snakke om det og vente til tiden er inne for det. Erlend Elias og Trine Lise mener vi må følge magefølelsen og ta det lille ekstra steget, spørre og bry oss, og stille de ekstra spørsmålene.

Leder av delprosjekt 2 i Jasska/Trygg, oppvekstsjef i Tysfjord kommune, Gunnar Solstrøm, og helsesykepleier Mallin Andreassen delte av sin kunnskap og erfaring fra arbeidet i prosjektet. 

De hadde fokus på den nye tema- og undervisningsplanen "Oaggi muv/Gjør meg trygg", der målsettingen for denne planen er å hjelpe barn og unge til å bli bevisst rundt grensesetting, gode og vonde berøringer og hemmeligheter. 

I dette opplegget skal alle barn og unge delta og tilegne seg grunnleggende innsikt i kroppen, seksualundervisning, grensesetting, hva overgrep er og hvordan man går fram ved mistanke om eventuelle overgrep.

Som følge av denne undervisningen, så har nye tilfeller av vold og overgrep mot barn og unge blitt avdekket. 

Kristin Green Johnsen