The only gay in Sápmi

Mental Helse Ungdom, KUN og SANKS, i samarbeid med Prosjektet Jasska / Trygg, arrangerte fagdag om mental helse og unge skeive i møte med kommunen på Árran den 10 desember 2018.

Resultatene fra kartleggingsprosjektet "The only gay in the village" ble presentert. Denne studien har sett på kommuners helsetjenester og informasjon til skeive unge og unge voksne, inkludert fem kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk.

Det ble en lærerik dag med refleksjon rundt og øke kompetansen på LHBTI - relaterte tema. Fagdagen var i hovedsak rettet mot ansatte i primærhelsetjenesten, og alle som jobber med barn og unge. 

Árran heiste også Regnbue-flagget for første gang i anledning dagen. 

Kristin Green Johnsen
Kristin Green Johnsen
Kristin Green Johnsen
Camilla Mariell Olufsen (Skeiv ungdom), Ranveig Stava (MHU), Marianne Gulli (KUN) og Hasti Hamidi (MHU)
Kristin Green Johnsen