Fagdag om "Samisk folketro - i møte med den samiske klient"

Tirsdag 27 november arrangerte Jasska/Trygg fagdag med tema "Samisk folketro - i møte med den samiske klient" i Musken i Hellemofjorden. Dette som en del av "tillitsbyggingen" og kompetanseheving i offentlige tjenester.

30.11.201812:36 Kristin Johnsen

Marit Myrvoll, Ristin Kemi og Eilif Norvang holdt lærerike og interessante innlegg, til glede og nytte for ansatte i helse og omsorgstjenesten, med flere, i Tysfjord og Hamarøy.

Myrvoll har gjort sitt feltarbeid i lulesamisk området og har skrevet avhandlingen; "Bare Guds ordet duger". Om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse. Myrvoll tok opp ulike elementer ved samisk folketro og viste til avhandlingen sin. 

Kemi og Norvang delte sine kliniske erfaringer i behandling av samiske klienter, der samisk folketro er en del av folks virkelighetsforståelse, før som nå. 

Erling Urheim sang og leste dikt, med varme, nærhet og styrke. 

Til lunsj ble det servert tradisjonsmat; tjukkerter og flesk, med samisk gáhkko som tilbehør. Ann-Britt Mikkelsen og Odd Johnsen fra Musken stod for matlagingen. 

Fagdagen ble også streamet i sin helhet, noe som bidro til at de som ikke hadde anledning til å reise innover, likevel kunne følge med. Ellers var det godt oppmøte av folk fra bygda, og utenfra.

Tor Erik Rønne
Musken i måneskinn.
, click to open in lightbox
Tor Erik Rønne
Marit Myrvold
, click to open in lightbox
Tor Erik Rønne
, click to open in lightbox
Tor Erik Rønne
Ristin Kemi
, click to open in lightbox
Tor Erik Rønne
Eilif Norvang
, click to open in lightbox
Tor Erik Rønne
Leder av delprosjekt 5, "Tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg, Kristin Green Johnsen
, click to open in lightbox