Temadag; Samisk folketro - i møte med den samiske klient

Delprosjekt 5, «Tillitsbygging", i prosjekt Jasska/Trygg inviterer til temadag i Musken i Tysfjord, hvor vi ønsker å tematisere "Samisk Folketro - i møte med den samiske klient".Denne temadagen kan sees på som et ledd i kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse for fagfolk som jobber i det offentlige helseapparatet, men temaet er også interessant for folk flest. Det er derfor en åpen temadag, for alle som har lyst til å delta.

Marit Myrvold, som er museumsleder ved Várdobáiki museum, har forsket på mange områder av både fortidig og nåtidig samisk tro og virkelighetsforståelse, og hvordan man mestrer utfordringer knyttet til møter med fenomener i hverdagen. På temadagen vil hun ta opp enkelte aspekter ved dette emnet.

Ristin Kemi og Eilif Nordvang i RESAK, Bufetat i Finnmark, skal dele sine erfaringer med oss, fra sitt kliniske arbeid, om betydning og forståelse av folketro i klientell behandling, og hvordan folketro fremdeles er levende og i bruk i folks hverdagsliv.

Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å delta og håper at mange vil ta turen innover i Hellemofjorden. Dersom det likevel skulle være noen som ikke har anledning til å komme, så vil det bli foretatt streaming (med forbehold, med tanke på det tekniske).

Følg oss på nett! Streaming:
youtu.be/zjBkv0I0QLM

Påmeldning: Av praktiske hensyn, så ber vi om en tilbakemelding fra fagfolk om interesse for deltakelse,
på e-post; kristin.green.johnsen@arran.no, innen 20 november.

Dato: 27.nov. 2018

Sted: Musken skole

Tid: 09:00 - 14:30

Reiserute: Hurtigbåt fra Kjøpsvik kl. 07:00, fra Drag kl. 07:25, og i retur fra Musken kl.15:10 (reise dekkes av den enkelte)

Kl. 09:00 Velkommen v/leder for delprosjekt 5, "Tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg,  Kristin Green Johnsen

Kl. 09:05 Kulturelt innslag

Kl. 09:15 "Å tro og bli trodd" - samer i møte med behandlere, v/Marit Myrvold

Kl.10:15 Pause

Kl.10:25 Samisk folketro i et historisk perspektiv; Hvordan har folketro vært og er en del av folks hverdagsliv - i et helseperspektiv?, Ristin Kemi og Eilif Nordvang

Kl. 11:00 Pause

Kl. 11:10 Hvilket forhold har fagfolk til folketro?, v/Ristin Kemi og Eilif Nordvang

Kl. 11:30 Lunsj

Kl. 12:00 En forståelse av folketro i behandling - er det viktig? - noen kliniske erfaringer, v/Ristin Kemi og Eilif Nordvang

Kl. 13:00 Pause

Kl. 13:15 Hvordan har min rolle som fagperson betydning, for den konteksten jeg jobber i, der folketro fremdeles er levende og i bruk?, v/Ristin Kemi og Eilif Nordvang

Kl. 14:15 Kulturelt innslag

Kl. 14:20 Avslutning

Kristin Green Johnsen
Álmmukjáhkko - Folketro
Ristin Kemi
Eilif Nordvang
Sosialantropolog, Marit Myrvold