Kunstverksted med Hans Ragnar Mathisen og Sissel Horndal

Elever og lærere i Hamarøyskolene, skolene på Drag og Storjord, samt Musikk - og kulturskolene i begge kommunene jobber for tiden med prosjektet "Vi e´ her" / "Mij lip dáppe", et bli kjent - prosjekt i anledning Det Nye Hamarøy. Det jobbes fram mot ei større forestilling i Hamarøy hallen den 22 november 2018.

I forbindelse med dette prosjektet ble Delprosjekt 5, "Tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg og Museet på Árran bedt om å arrangere en workshop for alle 5 klassingene. Kunstverkstedet ble gjennomført på ASVO den 23 oktober, og kunstnerne Hans Ragnar Mathisen og Sissel Horndal var invitert til å komme dit.

"Fortell meg at jeg er en ressurs, så blir jeg det"

Delprosjekt 5, "Tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg og Museet på Árran hadde workshop med alle 5 klassingene i Det Nye Hamarøy på Drag ASVO. Tilstede var det 28 elever og flere lærere. Tema under denne dagen var Kalligrafi og samiske symboler, ved Hans Ragnar Mathisen. Der han også sammenlignet samiske symboler med kinesiske skrifttegn. Sissel Horndal hadde tekst og foto som tema, der hun også leste høyt fra boken "Sølvmånen" for elevene. 

Hans Ragnar Mathisen, fra Troms, er en samisk kunstner og har vært med på en rekke utstillinger. Han er kjent for sine malerier, er grafiker og forfatter. Han viste elevene hvordan man kunne skrive pent med kalligrafi. Sissel Horndal er fra Sørfold. Hun er kjent som illustratør av en rekke bøker, grafisk designer og er forfatter. Hun hadde som mål å lære elevene hvordan man lager bøker. 

Hensikten med prosjektet "Vi e´her" / "Mij lip dáppe" er å skape bevissthet om viktigheten av den enkeltes historie, kulturbakgrunn og kulturarv. Videre å fremme stolthet over egen kulturbakgrunn, skape gode relasjoner, trygghet, tillit og forståelse innad og på tvers av etniske kulturer og kommune - og landegrenser. I tillegg skal det bidra til å styrke de kulturelle ferdighetene hos den enkelte elev gjennom arbeid med ulike kunstformer. 

I forestillingen som skal være i Hamarøyhallen den 22 november, så vil det bli brukt dans, musikk, foto, fortellinger og video, for å vise hvilke mangfold av kulturer som den nye kommunen vil bestå av, og hvor mye vi faktisk har til felles. Dersom du ønsker å sikre deg en billett til forestillingen, så kan du gjøre det via linken her;

https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1188&arrnr=5650416 

Anne Kalstad Mikkelsen ved Museet på Árran, leder for delprosjekt 5, "Tillitsbygging", Kristin Green Johnsen, i prosjekt Jasska/Trygg, og kunstnerne Hans Ragnar Mathisen og Sissel Horndal var veldig fornøyde med kunstverkstedet, noe også de 28 elevene gav utrykk for. 

Kristin Green Johnsen
Elever i Det Nye Hamarøy
Kristin Green Johnsen
Kunstner Hans Ragnar Mathisen
Kristin Green Johnsen
Kunstner Sissel Horndal