L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Ansatte barnehagen

Anja Skjelnes

06.01.2019 22:34Spesialsykepleier

Mary Knutsen

09.06.2015 12:02Barnehagelærer / pedagogisk leder
+47
epost manajgardde@arran.no

Pedagogisk leder

Birgit Andersen

04.12.2018 12:39Styrer Árran barnehage

75 77 51 39 906 83 009

Anna Andersen

09.06.2015 11:30Giellatjiehppe / Språklærer barnehage