Flyktningelosen Anna i Makkvatnet

Anna Petrine Karoline Pedersdatter, eller Anna i Makkvatnet (1883–1969) som hun het i Tysfjord, var av den samiske slekten Lopar, født på gården Salhus i Nordfold.

Anna hadde sju søsken og var eldst i søskenflokken. Fra 1930-tallet skal hun ha bodd på gården sammen med sine onkler. Hun bodde på gården Makkvatn i Hamarøy. Da onklene døde i krigsårene overtok Anna gården og drev den alene til hun flyttet fra Makkvatnet på 1960-tallet.

Annas enestående kjennskap til området og samarbeid med loser fra Steigen og Tysfjord var avgjørende for flyktningene og deres sjanse til å berge livet. Den eldre, samiske kvinnen viste det mot og den snarrådighet som var nødvendig når det oppsto kritiske situasjoner. Noen ganger måtte Anna geleide én og én flyktning over riksveien mellom tyske vaktposter. Det gikk alltid godt. Alle ble ført trygt den strabasiøse turen over fjellet til Tysfjord, til nye flyktningeloser og nye etapper mot friheten.

Anna var en av de aktive losene. Hun betjente et viktig ledd i det Ragnar Ulstein kaller en «eksportrute» – fra Makkvatnet over til Strindvatnet, og deretter over Strindfjellet helt til terrenget begynte å helle nedover mot Hellmofjorden. Der møtte hun en ny los, som tok flyktningene videre mot Hellmobotnen og losruta derfra mot Sverige. Anna fungerte med andre ord som en tilbringer til losruta fra Hellmobotnen.

 

Her kan du lese mer om flyktninglosene under 2. verdenskrig: https://www.orkana.no/produkt/oa-grenselos-i-grenseland/

Se Árrans digitale utstilling om grenselosene her:

https://arran.no/?id=60531313

Les vår blogg om «Krigsminner i Nord-Salten» her:

https://arran.no/?id=43927470

Prosjekt - Suoksavuome Anna / Anna i Makkvatnet
Anna i Makkvatnet og hunden Barfot