Til blogg -krigsminner i Nord-Salten

Árrans prosjektet "Krigsminner i Nord-Salten" som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet" var gjennomført i 2013 - 2015.

Det var finansiert av Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Sametinget. Prosjektleder Linda van der Spa.

Prosjektet resulterte i en blogg. Gjennom bloggen ønsker vi å formilde aktivitetene i prosjektet, med bilder, fortellinger og annet. Gjennom dette vil vi bidra til bevisstgjøring av den kulturhistoriske verdien krigsminnene har. Dette er kulturminner uten automatisk vern, men med stor verneverdi og mange historier å fortelle!

Trykk på lenken for å komme til bloggen Krigsminner i Nord-Salten.

Árran / Linda van der Spa
Tysk bunkers på Hamnnesodden. Lokalhistoriker Sverre Nordås forteller fra krigen.