Fortfatterinstruksjon for Árrans skriftserie: Tjálarájddo/Skriftserie

1. Artikkellenge: Et sted mellom 4000- 8000 ord.

a. Vi ber dessuten om bilder og illustrasjoner til artikkelen.

2. Artikkelen skal ha en uthevet innledning/ abstract.


3. Antologien vil hovedsakelig følge dette referansesystemet:

a. Eksempel: Slettan, Dagfinn 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler: Slettan, Dagfinn 1990: «Kulturvern møter 90-åra». Heimen 2-1990.
b. I teksten kan man henvise slik: Tekst ….. (Slettan 1974).

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på
search.crossref.org/.<br /> Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI:
dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.
4. Noter: Fotnoter kan benyttes.

5. Artiklene vil bli fagfellevurdert.

Fortfatterinstruksjon for Árrans skriftserie: Tjálarájddo/Skriftserie