Lulesamiske språkressurser på internett

Lenkesamling av språkressurser på nett, til hjelp i språkarbeidet - både fra Norge og Sverige.

Språkressurser - lenkesamling

Báhkogirje | Ordbøker

Anders Kintel (2013)
Julevsámes-dárruj
Fra norsk til lulesamisk

Julevbágo næhttagirjásj/nettordbok
Ntec Media as 

Julevbágo sluogastelefåvnåjda / Julevbágo på smarttelefoner
Viettja dássta/Last ned fra: App Store og Google Play

Julevsámegiella webban / på webben 
Sámetinget.se, N-O. Sortelius (velg språk)

Olavi Korhonens ordbok for mobiler
APP-Store
Goole Play

Lexicon Lapponicum - Lindahl & Öhrling
Ny tryckt bok, volym 1 och 2 finns att köpa här

Grunströma báhkogirje | Harald Grunströms ordböcker, i sökbara pdf-filer

Girjje/bok 1 (abbis – l’pa)

Girjje/bok 2 (kal’pat – l’kutit)

Girjje/bok 3 (l’kutit – nät)

Girjje/bok 4 (mä – njǟrav)

Girjje/bok 5 (njär’kalit – pǟhkutit)

Girjje/bok 6 (pǟlai – sinne)

Girjje/bok 7 (sintsanit – tjabbōt)

Girjje/bok 8 (tjabburit – tuvrēs)

Girjje/bok 9 (tuvrēstit – vuolātj)

Girjje/bok 10 (vuolatuhttēt – uri)

Girjje/bok 11 (Register. Efterskrift. Förklaringar. Rättelser)

Girjje/bok 12:1 (Grammatik. I. Deklination)

Girjje/bok 12:2 (Grammatik. II. Konjugation)

Harald Grunströms samlede verk (hovedside)

Björn Collinder
Bájkkenamá Svierigin | Sveriges ortnamn. Ordbok till Sveriges Lappska ortnamn

Just Knud Qvigstads håndskrevne ordbøker (Nasjonalbiblioteket)

Tysfjordlappisk ordliste I 
F=Folden, H=Hamaröy, G=Gällivare, JK=Jokkmokk, T=Tysfjord

Tysfjordlappisk ordliste II, Kaldfjord-Vesterålen
G=Gullesfjorden, V=Vesterålen, T=Tysfjord

Lappisk ordliste, Arjeplog-dialekt, Beiarn-Saltdalen-Rana 
Mavas-vuobme, Luokta, Njárgga-tjiellde, Semisjaur-tjiellde, Arjepluovve

Lappisk ordliste, Arjeplog-dialekt 
Beiarn-Saltdal-Rana

Ietjá báhkogirje | Andre ordbøker

Báhko.org | Sátni.org
Giellatekno

Álgu, etymolåvgålasj sáme báhkovuorkká 
Divna sámegieljda | for alle samiske språk 

Bijtámsáme báhkogirjje / Pitesamisk ordbok

Ordbøker og språkressurser på andre språk

Giellateknologidjalasj vædtsaga | Språkteknologiske verktøy

Julevsáme giellavædtsaga / Lulesamisk språkverktøy
Giellatekno, UiT

KORP - tækstatjoahkke / tekstsamling
Giellatekno, UiT

Divvom - duollatjállemvædtsaga / rettskrivingsverktøy
Divvun, UiT

Divvom - tastatuvra mobijlajda ja datåvrråj / mobil- og datamaskintastaturer 
Divvun, UiT

Julevsáme, vuonadáro ja svierigadáro bokstáva MAC:aj
(Lulesamiske, norske og svenske bokstaver for MAC)

Oahppamnævo | Læremidler

Polarbibblo: Lågå ja gulldala | Tjále | Tjuorga | Spela
Webbplatsen Polarbibblo drivs av Regionbiblioteket i Norrbotten.

Sámásta 1 -en nybörjarkurs i lulesamiska
Baserad på läromedlet Sámásta 1 med tillhörande övningsbok Hárjjidusa 1 av Anders Nystø och Sigmund Johnsen. Här kan du lyssna och arbeta med övningar anpassade till läromedlet.

Sámásta 2 -en fortsättingskurs i lulesamiska
Baserad på läromedlet Sámásta 2 med tillhörande övningsbok Hárjjidusa 2 av Anders Nystø och Sigmund Johnsen. Här kan du lyssna och arbeta med övningar anpassade till läromedlet.

Giellaj Hilá 
en onlinekurs i lulesamiska, baserad på läroboken Giellaj hilá av Karin Tuolja och Susanna Angéus Kuoljok.

Jiednagirje ja jiednafijla | Lydbøker og lydfiler

Syvende far i huset (YouTube)

De tre bukke bruce (YouTube)

Tre prisnsesser (YouTube)

Soria-Moria slott (YouTube)

Subtsas Buolla birra, Lydbok (mp3) 
Du hører stemmen til May-Judith H. Amundsen)

UR - Småsagor och filmer på lulesamiska

Jåhtte sáme viessom, Anta Pirak

Julevmagasijnna - Radioprogram 1-10. Svieriga Radio

1. Buorisboahtem Luovvaluoktaj | Välkommen til Luovvaluokta

2. Mánnán Luovvaluovtan | Liten i Luovvaluokta

3. Nils Antis fällam | Nils Antis olycka

4. Elli-Kari Pavval subttsasa Tjärrováres | Elli-Kari Pavval berätter från Tjärrovárre

5. Gålmmå subttsasa | Tre brättelser: Anna-Lisa Sandberg Pirtsi (almatja åvddusa), Lennart Pirtsi (gå guollimvierme gáhtun) ja Elli-Kari Pavval (gadniha birra)

6. Nomadskåvllå | Nomadskolan - Anna-Lisa Pirtsi-Sandberg, suv viellja Lennart Pirtsi ja Elli-Karin Pavval giehttu gåk lij gå guodin hejmav nomadskåvllåj álgátjit.

7. Nomadskåvllå | Nomadskolan - Lennart Pirtsi, Anna-Lisa Pirtsi ja Elli-Karin Pavval giehttu ietjasa skåvllåájge birra Jåhkåmåhke nomadskåvlån.

8. Lennart giehttu | Lennart Pirtsi berätter. Lennart Pirtsi gut la riegádam ja bajássjaddam Luovvaluovtan, la pänssalijn ja pennajn vuorkkim ietjas mujtojt páhppárij. De sån dal dunji giehttu gåk lij årrot Luovvaluovtan ja aj iehtjádijt dat bájkes.

9. Lennart Pirtsi giehttu | L P berätter. Joarkkem/fortsätning ....

10. Besa vas gulldalit muhtemav Lennart Pirtsia mujtojs suv bis Luovvaluovtan | Du ska återigen få ta del av Lennart Pirtsis minnen från uppväxten i Luovvaluokta.

Elsa Sájvva-Gånågisá rijkan 
Ett avsnitt från Mánáj radio

UR - Jiednafijla - oanegis subttsasa ja filma

Julevsáme sálma Spotifyan

Lexin: Bildtema med ljud och text

Glosträning | Báhkohárjjidallam

Julevsáme bájkkenamá | Lulesamiske stedsnavn

Viesso doabddága | Levende landskap
(Árran)

Samisk stedsnavntjeneste og saksgang
Sametinget.no

Julevsáme bájkkenamá Nordlándan | Lulesamiske stedsnavn i Nordland
Wikipedia

Sáme ja dáro bájkkenamá Divtasvuonan | Samiske og norske stedsnavn i Tysfjord
Thorbjørn Storjord

Lulesamiska ortnamn/stedsnavn i Sverige

Sosiála media ja ietjá | Sosiale medier og andre 

Bájkkeavijssa Nuortta Sállto

Mijá bágo, språkfaglig diskusjonsgruppe

Nuoraj-TV på FaceBook 

Nuoraj-Tv på YouTube


Ietjá | Annet


Kartlegging av lulesamiske digitale læringsressurser 
Google Drive - åpen/redigerbar Excel-dokument 

Aktan/ovttas, samisk læringsressurs

Lågå Munji. Tre tips til lesestunden
YouTube

Tips för dig som pluggar samiska

Svenska kyrkan

Den norske kirke, Jáhkko.no
Samisk e-trosopplæring

Rámát julevsámegiellaj  

Affisch om barnkonventionen på lulesamiska 
Mánájoahttse / Barnombudsmannen

Sámegielaj dile birra Svierigin | Lägesrapport: De samiska språken i Sverige
Svieriga Sámedigge / Sametinget i Sverige

Sáme Giellaguovdátja | Samiske språksentre

Hábmer suohkan/Hamarøy kommuneÁrran julevsáme guovdásj

Bådådjo suohkan/Bodø kommuneStormen sáme guovdásj

Áltta gielda/Alta kommune: Álttá Sámi Giellaguovddáš

Deanu gielda/Tana kommune: Deanu giellagáddi (SEG)

Unjárgga gielda/Nesseby kommune: Isak Saba guovddáš

Porsaŋggu gielda/Porsanger kommune: Sámi giella- ja kulturguovddáš

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune: Sámi giellaguovddáš

Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune: Giellagiisá

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune: Kárášjoga giellaguovddáš

Romsa suohkan/Tromsø kommune: Gáisi Giellaguovddáš

Návuona suohkan/Kvænangen kommune: Návuona giellaguovddáš

Omasvuotna suohkan/Storfjord kommune: Storfjord språksenter

Evenášši suohkan /Evenes kommune: Várdobáiki

Loabaga suohkan/Lavangen kommune: Ástávuona giellagoahtie

Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune: Gïeleaernie

Snåasen tjïelte/Snåsa kommune: Gïelem nastedh

Rossen tjïelte/Røros kommune: Aajege Saemien giele- jih maahtoejarnge

Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune: Sijti Jarnge 

Oslove tjïelte/Oslo kommune: Oslo giellaguovddáš


Gïellejarnge | Samiskt språkcentrum i Sverige
Samiskt språkcentrum är lokaliserat till Staare/Östersund, Dearna/Tärnaby, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk och Giron/Kiruna. 

Institusjåvnå, organisasjåvnå ja siebre | Institusjoner, organisasjoner og foreninger

Sáme Låhkåmguovdásj
Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune 
Samisk i Hábmer

Nordlánnda Fylkkasuohkan

Nortta Universitiehtta 
Nord Universitet | nord.no

Senter for samisk og urfolksstudier 
Nortta Universitiehtta / Nord Universitet

Norges Arktiske universitet i Tromsø (UiT)

Senter for samiske studier (UiT)

Sáme Allaskåvllå | Samisk Høgskole

Duodje Nordlánnda på FaceBook 

Tysfjord ASVO

DSJ, Doajmmasiebrre Julevsábme

Julevsáme vahkko
Lulesamisk uke på FaceBook

Samisk foreldrenettverk, Nord-Salten
FaceBook

Sámeduodje - Vuonan/ i Norge

Duodjeinstituhtta

Svieriga bielen | på svensk side

Gïellejarnge | Samiskt språkcentrum i Sverige

Sámij Åhpadusguovdásj | Samernas utbildningscentrum

Ájtte - Duottar- ja sámemusea


Sameslöjdstiftelsen, Sámi Duodji

Samer, alt om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land i Sábme

Goahteskåvllå, Sámegielaj älládahttemprosjäkta Jåhkåmåhke guovlon

Jåhkåmåhke kommuvnna | Jokkmokks kommun


Ådåstuhtedum/Oppdatert: 24.01.2023

Hjertespråket