Lulesamiske oversettere og tolker / Julevsáme jårggåliddje ja dålkå

En liten oversikt over mulige lulesamiske oversettere.

Oversettelses- og tolkevirksomhet (74.300), Hamarøy, finner man følgende:

 

Aksjeselskap:

KINTEL AS – Lars Theodor Kintel

Salg av translatør/tolketjenester samt konsulenttjenester og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

 

GIELLA AS – Adrian Mathias Nystø Mikkelsen.

Adrian.N.Mikkelsen[at]gmail.com ja +47 971 47 095

Salg av translatørtjenester og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller annen næringsvirksomhet.

Enkeltpersonforetak:

90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst

GÆLOK DUODJE JA GIELLA - Paul Agnar Ulrik Gælok

Samisk håndverk, undervisning i og på samisk, oversetting og forfatterskap.

 

Naima Khan Nergård

Driver på med både oversettelse og språk konsultering. 

 

TJIHKKOM ALMMUDAHKA - Are Markku Alanen Tjihkkom

58.110  Utgivelse av bøker

Forelegging og salg av bøker og annen litteratur. Oversettertjenester. 

  • Jårggål ja duollit iednegielagij tjáppagirjálasjvuodav, muojon guhkep tjállusijt ållessjattugijda. Ij lágeda skåvllågirjijt, oahppoplánajt jali ga ássjebáhppárijt. / Oversetter og leser korrektur på skjønnlitteratur på morsmålsnivå, gjerne lengre tekster for voksne.

Tar ikke imot skolebøker, læreplaner eller sakspapirer.

are.tjihkkom[at]gmail.com

 

Marita Elise Turi (ENK)

Salg av translatørtjenester og annet som naturlig faller sammen med dette.

Oversetting fra norsk-lulesamisk (og motsatt) og nordsamisk til lulesamisk.

Fleksibel på teksttype og mengde.

Tlf: 482 97 204

Kontakt: maritaet[at]gmail.com

 

SANDER ANDERSEN Orgnr 980 738 396 (ENK)

Oversetting, konsultering i språkspørsmål, tradisjonskunnskap og overføring av dette spesielt når det gjelder bygging av gamme,  og oppsetting av lavvo. Har lang erfaring i gammebygging og lavvoopsetting samtidig med praktisk bruk av samisk.  Pris iht oppdrag. 

Kontakt: sanderdrag[at]gmail.com

 

Andre

 

ANDERS KINTEL dosent emeritus

Tolketjenester. Lang erfaring i oversetting, språklig gransking og korrekturlesing, læremiddelutvikling m.m. 

Kontakt: anders.kintel[at]gmail.com 

 

Birgit Åshild Andersen

Oversetting av mindre barnebarnebøker.

 

Samuel Gælok, pensjonist, Drag.
Oversetter fra nordsamisk, svensk, bokmål, nynorsk, dansk til lulesamisk. 
Fra lulesamisk til bokmål. 

Kontakt: gaeloksamuel[at]gmail.com

 

Harrieth Aira

Tar på seg oversettinger sporadisk og av mindre omfang, da dette er en fritidsbeskjeftigelse. 

Har lang erfaring med oversetting og korrekturlesing av en rekke tekster, artikler, bøker, barnebøker, lærebøker, plakater til lulesamisk. Produserer selv tekster på lulesamisk med lulesamisk som originalspråk, både enkle tekster og tekster med større vanskegrad/forskning. 

Kontakt: harrieth.aira[at]gmail.com.