Gratulasjon til Elle-Hánsa i forbindelse med hans utnevnelse som æresdoktor ved UiT

Hommage to Hans Ragnar Mathisen, Elle-Hánsa, Keviselie in relation to Hans Ragnar Mathisen, Elle-Hansá, Keviselie`s appointment as honorary doctorate at UiT The Arctic University of Norway

Kjære Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen!

Vi gratulerer deg med å bli utnevnt som æresdoktor ved UiT- Norges arktiske universitet!

Gratulerer også med å ha blitt tildelt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.  Det er velfortjente æresbevisninger som vi slutter fullt opp om.  Vi ønsker også å rette takk til UiT- Norges arktiske universitet som foretar denne utnevnelsen og på denne måten ser betydningen av kunstnerskapet og livsverket til Elle-Hánsa. 

Det er et betydelig kunstnerskap og livsverk du har gitt oss som samfunn. Høsten 2021 fikk vi gleden av å være med på å samarbeide med deg og Tromsø kunstforening om å åpne din første soloutstilling i Tromsø. Vi var en av mange som foreslo at du skulle motta John Savio prisen for 2021, som du fikk ved samme anledning.  I vår begrunnelse pekte vi på ditt enorme kunstnerskap over en rekke ulike kunstneriske uttrykk, ditt same- og urfolkspolitiske virke og engasjement, etableringen av samiske kunstnergruppe det samiske kulturminnearbeidet, journalistikken, arrangeringen av urfolksfestivaler og så mye mye mere.  Du ga oss standpunkter og nye perspektiver på vår samtid og verden, og satte oss samer bokstavelig på kartet på en ny måte.       

I 2017 donerte du store deler av din kunst, bøker og arkivmateriale til Árran. Du sa den gang at du ønsker at samlingen skal beholdes på ett sted og at den skal tas vare på av en samisk institusjon.  Avtalen mellom oss forplikter Árran til å forvalte og magasinere samlingen på en kunstfaglig forsvarlig måte. Árran skal katalogisere alle kunstverk og formidle kunsten gjennom permanente og temporære utstillinger, samt bidra til at kunsten din er representert ved andre utstillinger og museer. Vi har nå i 2022 ferdigstilt byggingen av kunstmagasinet. 

Kunstgaven omfatter ca. 10 000 - 15 000 verk, inkludert tusenvis av skisser og tegninger innbundet i bøker. Dette stiller oss overfor noen utfordringer som vi skal arbeide for å finne en god løsning på, men som vi som institusjon trenger drahjelp for å gjennomføre. Selv om vi har satt av egne ressurser har vi i dag ikke permanent finansiering til å forvalte kunstgaven faglig for framtiden. Dette inkluderer et visningssted for kunsten. Det reiser også spørsmål om hvordan det samiske og det nordnorske kunstfeltet skal organiseres og se ut i framtiden, der din kunstsamling er inkludert. Det blir til slutt et spørsmål om å kunne behandle ditt kunstnerskap og livsverk med verdighet og takknemlighet slik den fortjener. 

Med all respekt og i glede og takknemlighet slutter vi oss i dag til alle de som gratulerer deg med utnevnelsen som æresdoktor. 

Lars Magne Andreassen

Direktør

1.september 2022

Sissel Ann Mikkelsen