Hans Majestet Kongen har utnevnt Hans Ragnar Mathisen til Ridder 1. klasse

Hans Majestet Kongen har utnevnt Hans Ragnar Mathisen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter.

Árran forvalter kunstsamlingen til Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen og gratulerer hjerteligst med utnevnelsen.

Hans Majestet Kongen har utnevnt Hans Ragnar Mathisen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter.

 

Árran forvalter kunstsamlingen til Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen og gratulerer hjerteligst med utnevnelsen.

 

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Tromsø kunstforening onsdag 31. august 2022.

 

 https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=214675&sek=26939