Kunstmagasinet overtatt fra entreprenør

Mandag 20.12.2021 ble det gjennomført overtakelsesforretning for det nye kunstmagasinet ved Árran.

Med det har Árran overtatt det juridiske ansvaret for bygget fra totalentreprenøren Volt Entreprenør AS, Harstad, som leverte innenfor avtalt tidsramme (2021).  Det ble gjennomført befaring og bare én feil ble påvist, noe som blir rettet. Arkitekt er Code arkitektur, Oslo. Rådgivende ingeniører har vært Rambøll, Bodø. Det er søkt ferdigattest fra kommunen.Garantitiden er 1 år fra overtakelse, slik at feil i garantiperioden kan kreves rettet av entreprenøren.

 

- Fra Árrans side kan vi ikke si noe annet enn at vi er godt fornøyde med kvaliteten på leveransen på nåværende tidspunkt, sier direktør Lars Magne Andreassen. 

 

Kostnadene er på ca. 4,7 mill. kr. inkludert museumsinnredning. Sametinget har gitt tilskudd på 2,3 mill. kr. over 10 år og Norsk kulturråd har gitt ca. 1,0 mill. kr. i investeringstilskudd. Árrans egenandel er ca. 1,4 mill. kr, som er lånefinansiert.

 

Bygget gir ca. 85 m2 BRA magasin. Magasinet skal holde mellom 10 og 15 grader. Fram til 3. januar testkjøres kjøle- og varmesystemet og fra uke 2 i 2022 kan Bruynzeel begynne å montere museumsinnredningen (hyller, gitter og rullearkiv). Fra cirka uke 4 i 2022 kan våre ansatte begynne å flytte inn tusenvis av Hans Ragnar Mathisens kunst inn i magasinet.

 

Magasinet er også bygd som et fremtidig utstillingsareal, med stikk i gulv og tak og ferdig ventilasjon som kan kobles på hovedanlegget, når det eventuelt skal brukes som publikumsareal. På taket av kunstmagasinert er det ca. 120 m2 terrasse med glassrekkverk, som sannsynligvis blir det nye utkikkspunktet for Árrans besøkende.

 

Offisiell åpning av magasinene planlegges markert i 2022.

Martin Rimpi
Mot nordvest
Martin Rimpi
Mot sørøst
Martin Rimpi
Grafikkrommet
Martin Rimpi
Malerirommet
Martin Rimpi
Styringspanelet studeres
Martin Rimpi
Anleggsleder Randi Thrane og prosjektleder Aleksander Martinussen fra Volt entreprenør