Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisens utstilling «ČSV terra cognita» - Åpning lørdag 18.

Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisens utstilling «ČSV terra cognita» - Åpning lørdag 18. september i Tromsø

Lørdag 18. september i Tromsø - Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisens utstilling «ČSV terra cognita» - Åpning

Árran Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter og Romssa Dáiddasiida /Tromsø Kunstforening (RDS/TKF) er glade for å presentere den aller første retrospektive utstillingen med Sálašvággi /Tromsdalen-baserte Elle-Hánsa.

 

Tid og sted: Lørdag 18.september kl. 13-17, sted: Tromsø Kunstforening, Muségata 2.

 

Utstillingen baserer seg på kunstnerens donasjon av over 10 000 verk til Árran. «ČSV   terra cognita» vil gi et samlet innblikk i kunstnerens produksjon, fra hans første arbeider – i 1966 – frem til dags dato, og omfatter i all hovedsak grafikk, maleri, tegning, bokproduksjon og offset-trykk.

 

Utstillingens tittel henviser til to svært viktige røde tråder i Elle-Hánsas kunstnerskap. Čájet Sámi Vuoiŋŋa – Vis Samisk Ånd! er et begrep som innbefatter samisk identitet og aktivisme, som har vært helt sentral for kunstnerens produksjon hele hans liv. Et kartlagt område er et kjent område, derav terra cognita, og det er kart som har gjort Hans Ragnar Mathisen kjent for et større publikum.

 

Arrangementet startes med tildelingen av John Savio bálkkášupmi/ John Savioprisen til kunstneren. Utstillingen åpnes av sametingspresident Aili Keskitalo. Nils Peder Gaup og fylkesjoiker Niko-Mihkal Valkeapää står for kunstneriske innslag. Etter prisutdelingen og åpningen er alle velkomne til feiring av Elle-Hánsa på Storgata Camping med taler og kunstneriske innslag. Enkel servering.

 

Til utstillingen har Romsa /Tromsø-baserte klesmerke Laš designet klær inspirert av kunstnerskapet, og smykkedesigner Randi Marainen har laget smykker for anledningen.

 

Utstillingen blir ledsaget av en publikasjon med tekster av Maja Dunfjeld, niilas helander, Thomas Kintel, Svein Lund og Sven-Roald Nystø, designet av arc ved Joachim Bartsch.

 

Utstillingens kuratorer er Gry-Kristina Fors Spein (Árran) og Leif Magne Tangen (RDS/TKF).

Program lørdag 18. september 2021
Kl.13.00 Utdeling av John Savioprisen

Kl.14.00 Utstillingsåpning, sametingspresident Aili Keskitalo vil stå for den formelle åpningen.

Kl. 16.00-18.00 Åpent arrangement i Storgata Camping (Storgata 5, vis-a-vis TKF/RDS).

Utstillingen er åpen for publikum frem til kl.17.00.

 

Elle-Hánsa /Keviselie/ Hans Ragnar Mathisen
Kunstneren er født i 1945 i Áhkánjárga/Narvik og har sin samiske familiebakgrunn fra Deatnu/Tana i Øst- Finnmárku/Finnmark, etter at familien ble tvangsevakuert grunnet Nazi-Tysklands brente jord-taktikk.

Siden 1982 har han vært basert i Sálašvággi/Tromsdalen i Romsa/Tromsø. Keviselie har sin kunstneriske utdanning fra malerilinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i perioden 1971–73 og Statens Kunstakademi i perioden 1973–1979. I 1970 hadde Mathisen sin nasjonale debut som en av de første samiske kunstnerne til å stille ut på Høstutstillingen med verket «Máná niehku-Stálu» (på norsk «Barnedrøm»), (1969). Elle-Hánsa var en av initiativtagerne bak Sámi Dáiddajoavku /Samisk Kunstnergruppe, som ble stiftet i 1978. Han har mottatt en rekke æresbenevnelser og er æreskunstner hos Sámi allaskuvla/ Samisk høyskole i Guovdageaidnu/Kautokeino.

 

Kunstneren er særlig kjent for sine håndtegnede kart over Sápmi med samiske stedsnavn, verk som viser et sterkt engasjement for samisk kultur og urfolksrettigheter. Blant hans grafiske hovedarbeider er runebommeserien. Mathisen har i tillegg arbeidet med skulptur, installasjon, akvarell, maleri, fotografi, skinn og bokbinding. I 2017 deltok han på documenta 14 i Athen og Kassel med to grafiske verk og seks håndtegnede kart over Sápmi. Tidligere i år hadde han en soloutstilling ved Oslo Kunstforening.

 

Kunstneren bærer tre navn. Sitt samiske navn, Elle-Hánsa, sitt norske navn, Hans Ragnar Mathisen, og sitt Naganavn, Keviselie, som han mottok ved sitt besøk i Nagaland, et urfolksområde i nordøstre India og Burma, i 1977.


Árran Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter

Árran er en alminnelig selveiende stiftelse lokalisert på Drag i Tysfjord, Hábmera suohkan – Hamarøy kommune. Árran er en nasjonal samisk fag-, kunnskaps- og kompetanseinstitusjon som utøver samisk museumsvirksomhet, språkvirksomhet, kunstforvaltning og kulturvirksomhet, samt driver med forsknings-, nordområde- og utviklingsoppgaver.

 

Elle-Hánsa donasjon i 2017 av egne arbeider til Árran består av originale tegninger fra hans kartserier, et stort antall av hans trykk, malerier, tegninger, selvinnbundne bøker m.m. Tilsluttet samlingen er også kunstnerens arkiv som består av trykkplater, boksamling, korrespondanse, plakater og materiale som utgjør en del av grunnlaget for den forskningen kunstneren selv har gjort i samisk språk og kulturhistorie over de siste femti årene. Samlingen og store deler av arkivet er flyttet til Árran, med noe arkivmateriale til Sámi arkiiva/Samisk arkiv, Guovdageaidnu/Kautokeino. Kunstmagasinet for samlingen er under bygging på Árran. Utstillingen «ČSV terra cognita» er den første offentlige visning av denne samlingen.

 

Romssa Dáiddasiida / Tromsø Kunstforening (RDS/TKF)

RDS er Nord-Norges eldste kunstinstitusjon, og et visningssted hvor John Savio hadde sin eneste soloutstilling i sin levetid og hvor Nils-Aslak Valkeapää hadde sin største utstilling i sin levetid. Foreningen ble stiftet i 1924, og har røtter tilbake til 1877. Siden 1980 holder RDS/TKF til i Muségata 2, og i 2019 begynte jobben mot visjonen «Kunstens Hus Tromsø», et arbeidssted, visningssted og møtested for alle som er interessert i kunst av i dag.

 

John Savioprisen

John Savioprisen er på kr 150 000 og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap og arbeid. Prisen deles ut hvert annet år, og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum.

 

For informasjon om utstillingen, eller ønske om intervju med kunstneren, ta kontakt med intendant i RDS/TKF Leif Magne Tangen (lmt@tromsokunstforening.no, 454 10 545).

 

For informasjon om Árran og Elle-Hánsa /Keviselie/ Hans Ragnar Mathisen sin kunstsamling, ta kontakt med spesialrådgiver Sven-Roald Nystø (sven.roald.nysto@arran.no, 976 71 241).

 

For informasjon om Savioprisen, ta kontakt med BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond, (bkh@kunstfond.no,