Ett folk? - En dokumentarserie om nasjonale minoriteter og urfolk i Norge.

Programleder og initiativtaker Loni Bjerkholt-Pedersen i samarbeid med videoprodusent Kristoffer Sandven, møtte Árrans sommervikarer Risstin Kaspara Lindbach og Ellen Máddja Ráhka Pedersen, som er veldig bekymra for at det lulesamiske språket skal forsvinne, og etterspør flere samiske, særlig lulesamiske, lærebøker.

Bjerkholt-Pedersen og Sandven ønsker å lage denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om de nasjonale minoritetene og urfolket samer for befolkningen generelt, særlig ungdom og unge voksne. Vi tror at økt kunnskap om disse gruppene og deres situasjon, vil kunne endre holdninger til dem. I tillegg håper vi at ved å lære om hvordan vi historisk har møtt og behandlet disse minoritetene, også vil kunne se våre nye minoritetsgrupper i et nytt lys. De fordommene vi har i dag mot f.eks. somaliere og syrere kan lett gjenfinnes i vår historie med fordommer mot de nasjonale minoritetene. Dette ønsker vi å belyse.

De ønsker å gjøre en forskjell med denne serien, og tror at gjennom både humor og alvor, historie og nåtid, samtaler og aktiviteter, kan være med på å utfordre stereotypier og fjerne stigmaene til disse gruppene. Ihvertfall litt.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Prosjektets facebookside:

https://www.facebook.com/ettfolkdokumentar/

Prosjektet Ett folk? Dokumentarserie om nasjonale
Risstin Kaspara Lindbach og Ellen Máddja Ráhka Pedersen sommervikarer 2021.