Árran får midler til å løfte fram kunstskatt!

Árran lulesamisk senter i Tysfjord får 400 000 kroner fra fylkesrådet til dokumentasjon og synliggjøring av kunsten til Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen.

Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen valgte i 2017 å donere sin kunstsamling på 10 - 15000 enkeltverk til Árran Lulesamisk senter. Materialet er flyttet til Árran og magasin er under bygging. Hovedmålet i prosjektet som nå får støtte, er å dokumentere og synliggjøre utvalgte kunstverk fra Elle Hánsas kunstsamling. Det skal også utarbeides rutiner for  utlån av kunst og arkivmateriale, og opprettes et nettsted til formidling.

— Árran er det eneste lulesamiske kultursenteret i Norge og Nordland. Når Árran nå har fått denne kunstgaven åpner det mange muligheter. Det som i første omgang må gjøres er å få kunstgaven «i hus» på en faglig og forsvarlig måte. Denne kunstgaven vil gi Árran mange muligheter til å bl.a. produsere utstillinger både til eget bruk, men som også kan sendes rundt omkring i Sapmi, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

— Árran har ikke økonomiske midler til å ansette fast personale for å arbeide med Elle Hánsa sin kunstsamling. Grunnet kunstnerens alder og helsetilstand haster det å komme i gang med dokumentering av utvalgte verk i kunstsamlingen, samt å iverksette utvikling av framtidsrettede tiltak for Árrans forvaltning av kunstsamlingen, som også inkluderer formidling av kunsten. Arbeidet vil også legge til rette for fremtidig registrering, fotografering og digitalisering av kunstsamlingen. Norsk kulturfond har allerede bevilget kr 300 000,- til prosjektet, sier fylkesrådslederen.

—  Takket være tilskuddet fra Nordland fylkeskommune får vi nå gjort de første nødvendige registreringene av kunsten i samarbeid med kunstneren selv. Dette danner grunnlaget for kunstmuseets arbeid med samlingen i det videre.  Mathisen mottok den prestisjetunge Savioprisen for 2021. Prisen, samt offentlig støtte til å magasinere og ta vare på kunsten hans, er velfortjent for en kunstner av Mathisens kaliber. Neste steg vil nå være å sikre permanente midler til faglig arbeid og galleridrift, sier leder ved Árran Lars Magne Andreassen.     

Trond-Erlend Willassen
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll flankert av styreleder ved Árran Lennart Mikkelsen (t.v.) og direktør Lars Magne Andreassen.