Pressemelding 05.1.2021: Árran samler inn personlige historier på vegne av Sannhets- og forsonings

Sannhets- og forsoningskommisjonen samarbeider med Árran lulesamisk senter under granskingen av fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Senteret bidrar med lulesamisk kompetanse i forbindelse med kommisjonens innsamling av personlige historier.

Sannhets- og forsoningskommisjonen har inngått en avtale med Árran lulesamisk senter.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ser særlig behov for å innhente lulesamisk språkkompetanse i forbindelse med innsamlingen av personlige historier om fornorskingspolitikk og urett. Kommisjonen anerkjenner Árrans språk- og kulturkompetanse og vektlegger det gode arbeidet institusjonen har gjort for samfunnsutviklingen i det samiske området, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad.

Árran er en nasjonal samisk institusjon for å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Árran driver museum, språksenter og kulturhus. Gjennom Árrans museumsvirksomhet har det vært fokus på å løfte vanskelige og tabubelagte problemstillinger.

Det er mange som har blitt berørt av fornorskningspolitikken og opplevd urett. Det er viktig for kommisjonen at alle skal kunne dele sin personlige historie på det språk de ønsker, også lulesamisk. Árran skal bistå kommisjonen med dette under granskingen, sier Ramstad. Dette innebærer at de ansatte ved Árran kan samle inn personlige historier, deriblant foreta intervju på vegne av kommisjonen. Dette skjer med utgangspunkt i kommisjonens metode og intervjuguide. De ansatte på Árran vil være omfattet av samme lovpålagte taushetsplikt som kommisjonen. Les mer om særloven her.

Før jul hadde Sannhets- og forsoningskommisjonens utreder Anna-Kaisa Räisänen opplæring med de ansatte ved Árran knyttet til metodene kommisjonen bruker. Det betyr at Arran snarlig kan starte med å samle inn personlige historier. Innsamlingen kan skje ved at personer leverer sine historier skriftlig, gjennom lyd/bilde-opptak eller gjennom å la seg bli intervjuet.

Vi er glade for at vi kan bistå kommisjonen med dette viktige arbeidet og vi håper mange tar kontakt med oss og ønsker dele sin historie. Det gjelder ikke bare lulesamisktalende, men også norsktalende. For å skape et godt og likeverdig samfunn er vi avhengig av at sannheten, herunder urett som er begått, kommer frem. Og at vi kan forsone oss og se fremover med det som utgangspunkt, sier direktør ved Árran.

Kommisjonen vil i løpet av 2021 besøke det lulesamiske området og vil i den forbindelse invitere befolkningen til å møte kommisjonen. Det er fortsatt mulig for personer, institusjoner og organer fra det lulesamiske området å ta direkte kontakt med kommisjonen. Les mer om kommisjonens gransking her.

Sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad utelukker ikke at Sannhets- og forsoningskommisjonen vil samarbeide med flere samarbeidspartnere under granskingen.
– Engasjeringen av Árran er helt i tråd med mandatet fra Stortinget som sier at innsamling av slike historier kan utføres av kvalifiserte samarbeidspartnere ved forskningsinstitusjoner, i lokalmiljøene eller andre steder. Slik kan kommisjonen i enda sterkere grad ta utgangspunkt i gruppenes egen forståelse av sin historie, sier Liss-Ellen Ramstad.

Bilder vedlagt kan benyttes fritt. Krediteres Árran.

Vennlig hilsen
Inger Elin Utsi
Seniorrådgiver
Árran
Anna-Kaisa Räisänen, Sannhetskommisjonen og Lars Magne Andreassen, Árran.
Árran
Árran og kommisjonen