Utstilling av Hans Ragnar Mathisens kunst kan sees på Árran i sommer.

Keviselie-Elle Hánsa-Hans Ragnar Mathisen valgte i 2017 å donere sine kunstverk til Árran - julevsáme guovdásj/ lulesamisk senter. Det består av en kunstsamling på ca. 10-15 000 kunstverk, bøker, arkivmateriale og annen produksjon. Et lite utvalg av kunstsamlingen viser vi frem i kantina på Árran i sommer.

kunst, donasjon,

Avtalen mellom Árran og Hans Ragnar Mathisen ble godkjent av Árrans styre 15. desember 2017, der Árran forplikter seg til å forvalte og magasinere samlingen på en forsvarlig og kunstfaglig god måte. I løpet av 2019 ble mesteparten av kunsten pakket og fraktet til Árran på Drag. 

Den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen har utrykt at han ønsket at kunstsamlingen skulle vare samlet på et sted, og mente at Árran er en institusjon som vil evne a ta vare på kunstsamlingen hans. Han ønsket at kunsten skal vare til glede for mange, også etter hans bortgang.

Forventningene han har til Árran, er at sentret skal formidle kunstsamlingen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt av personer med samisk språk- og kulturkompetanse. På 1980-tallet ble Hans Ragnar kjent med mange lulesamer fra Tysfjord som var aktive i samebevegelsen i Tromsø. Hans Ragnar likte disse, fordi han mener de var aktive, positive, uredde og visjonære. De sto også samesaken nær, noe kunstneren var opptatt av. Han følte seg hjemme i miljøet sammen med lulesamene og utviklet et nært vennskap med flere som han fortsatt har kontakt med i dag.

Hans Ragnar og tvillingbroren ble fodt i Áhkanjarga/Narvik 1. juli 1945. Broren døde like etter fødselen og ble begravet der. Árran er det nærmeste samiske senteret til fødestedet og Hans Ragnar ønsker gjennom kunstgaven også å minnes og ære tvillingbroren.

Samlingen kunstneren har donert består av en rekke grafiske verk utført i ulike grafiske teknikker, slik som trykkplater. Det er tegninger, akvareller, malerier skulpturer, innbundne bøker med akvareller og tegninger. Han har ogsa donert en stor samling med arkivmateriale som er dokumentasjon på hans kunstnerskap og liv, samt plakater, kart, kort, bøker, brosjyrer, kalendere, buttons, smykker og frimerker som han har illustrert. I tillegg har han donert gjenstander fra sin barndom, kunst av andre kunstnere, duodje, samt handverk fra ulike urfolk og gjenstander fra Nagaland (en delstat i det nordøstlige India), tekster og bøker. Biblioteket pa Arran har fått mange bøker og trykksaker. Kunstneren har også overlatt til Árran å formidle noe av kunsten hans for salg.

Árran lulesamisk senter fikk økonomisk støtte fra Sametinget og Nordland fylkeskommune i 2018 til et prosjekt som gjaldt Hans Ragnar Mathisens kunstsamling. Formålet med prosjektet var å pakke kunsten på en forsvarlig måte, og få den fraktet fra Tromsø til Árran, Drag, samt å få den registrert og magasinert. Prosjektansvarlig på Árran ble Sven Roald Nystø. Gry-Kristina Fors Spein ble utleid fra Midt-Troms Museum til å sørge for det faglige ansvaret og å pakke ned kunstsamlingen, mens Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune stilte lulesamisk bokbuss til rådighet, med sjåfor Rune Knutsen til transport.

Hans Ragnar Mathisen er en anerkjent samisk kunstner som er representert nasjonalt og internasjonalt. Han har vært med på å løfte og synliggjøre samisk kunst som tidligere ikke har vart synliggjort. Kunstnerens politiske engasjement og hans hjerte for arbeid mot den uretten den norske stat gjennomførte med fornorskingspolitikken og koloniseringen av samene, er synligjort gjennom hans kunst og øvrige virke. Han har arbeidet som profesjonell kunstner i mer enn 50 år og gjort seg bemerket langt utover Norges grenser.

Kartografiarbeidene hans har høstet stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. I 2017 var Mathisen representert pa Documenta 14 i Aten og pa Documenta 14 i Kassel, Naturkundemuseum im Ottoneum med to grafiske verk og seks håndtegnede kart over Sapmi, laget mellom 1974 og 2017. Den internasjonale kunstutstillingen Documenta har funnet sted hvert 5 år i Kassel, Tyskland siden 1955 og er en av de viktigste utstillinger av internasjonal samtidskunst. Kunstneren Keviselie-Elle Hansa-Hans Ragnar Mathisen har vært svært produktiv og deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hans kunst er innkjøpt av flere store og mindre institusjoner, og han har hatt en rekke utsmykknings- og illustrasjonsoppdrag.

Det viktigste spørsmålet er hvordan Árran skal få finansiert framtidig infrastruktur for å kunne ivareta kunstgaven både på kort og lang sikt. Det omfatter kvalifisert personell til å utføre ulike kunstfaglige oppgaver, investeringer og andre utgifter knyttet til drift av kunstgaven. Dette er spørsmål som for tiden står ubesvart og er viktige i det videre arbeidet med kunstsamlingen og etableringen av en organisering rundt kunsten.

Kunstkartene kan sees i utstillingen på Árran. De kan kjøpes i Árranbutikken og i Árrans nettbutikk

Teksten i denne nettartikkelen er et utdrag fra en artikkel i Bårjås 2019, skrevet av Gry-Kristina Fors Spein og Sven Roald Nystø.

Bårjås kan kjøpes i Árranbutikken og Árrans nettbutikk, som bok/hefte eller pdf. Se arran.no/nettbutikk 

Lenker: 

Seks kunstnere fra Sápmi på gigantutstilling

Documenta som postkolonial festival

– Det norske kunstfeltet må avkoloniseres

Documenta satser sterkt på samisk kunst

Naga saga:  Visier Sanyus bemærkelsesværdige historie

NORSK KUNSTNERLEKSIKON, I–IV, SOM BLE UTGITT 1982–86.

Ragnhild Lien Rahka
Kunstkart av Hans Ragnar Mathisen
Árran
Keviselie-Elle Hánsa-Hans Ragnar Mathisen
Ragnhild Lien Rahka
Kunst av Hans Ragnar Mathisen
Ragnhild Lien Rahka
Her planlegges kunstmagasin.
Ragnhild Lien Rahka
I 2017 var Mathisen representert pa Documenta 14 i Aten og pa Documenta 14 i Kassel, Naturkundemuseum im Ottoneum med to grafiske verk og seks håndtegnede kart over Sapmi, laget mellom 1974 og 2017.