Anbefalte bøker i anledning Frigjøringsdagen, 8. mai 2020

8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. Benytt gjerne anledningen til fordypning om lokal/regional krigshistorie. Kan kjøpes i Árrans nettbutikk.

De anbefalte bøkene og Bårjås kan kjøpes fra Árran nettbutikk:

GRENSELOS I GRENSELAND

Boka gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene. Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940- 1945.

Tjálle/forfatter: Marianne Neerland Solem, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen

Forlag: Orkana Akademisk. Giella/språk: Norsk

KRIG, OKKUPASJON OG FLYKTNINGER               

Fortellinger om krigshistorien i nordre Nordland

Bokens artikler behandler tema som krig og primærkilder, nyordningen av kommunesektoren i Steigen kommune under den annen verdenskrig, tilværelse og dødsårsaker til de sovjetiske krigsfanger som bygde det tyske kystfortet Batterie Dietl i Steigen, opprullingen av den organiserte flyktningetrafikken i Tysfjord, organiseringen av det tyske grensevaktholdet i Tysfjord og lokalbefolkningen og krigsfangers opplevelser av frigjøringen sommeren 1945.

Forfatterne er: Kjetil Korsnes, Arild Vaag Prestøy, Eva-Ditte Donat, Arne Håkon Thomassen, Oddmund Andersen, Finn Rønnebu.                                                

Tjálarájddo - Árran julevsáme guovdasj - nr. 3. Norsk tekst, sammendr lulesam og eng.

 

KRIGSHISTORIE FRA DRAG 1940 - 1945

Undertrykkelse og utrygghet

Boken omhandler krigsårene på Drag 1940 - 1945. Fortellinger om spesielle situasjoner under krigen. Hvordan et lite samfunn på ca 250 mennesker forandrer seg, når en fremmed makt med 5000 soldater og 1500 krigsfanger slår seg ned her. Fortelling om en tid med utrygghet, undertrykkelse og store lidelser som samfunnet ble vitne til.

Redaktør: Per Adelstein Ellingsen. Redaksjonsmedlemmer: Sverre Nordås og Arnfinn Iversen. Tjálle/forfatter: Per Adelstein Ellingsen Giella/språk: Norsk

Tema krig i Bårjås.

Bårjås kan også kjøpes som e-bok / PDF

Bårjås 2017/2018

Oddmund Andersen: Doarromujto Tjihkkomluovtas ja Gásluovtas Divtasvuonan. Ságájdahttem Jarle Nilsenijn ja Bjørg Brun Tømmervikajn./

Krigsminner fra Kikvik og Kjøpsvik i Tysfjord. Intervju med Jarle Nilsen og Bjørg Brun Tømmervik 

Bårjås2016

Oddmund Andersen:

Báhtariddjijdoalvo ja báhtariddje maŋep væraltdoarroájge Divtasvuonan/

Grenseloser og flyktninger under 2. verdenskrig i Tysfjord

Arne Håkon Thomassen: Norske SS-soldater og opprullingen av flyktningetrafikken i Tysfjord 1945.

Bårjås 2014

Linda van der Spa: Doarromujto Nuortta-Sálton oassen árvvoháhkuhimes kulturmujttosuorgen / Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet.

 

Árran / RLR