Brobygging mellom generasjoner: Lulesamisk litteratur tar steg fremover

Mandag 19. juni 2023 markerte en milepæl i bevaringen av lulesamisk språk, da syv nye barne- og ungdomsbøker ble lansert som en del av prosjektet “Julevsáme mánájgirje 176/20”.

Litteraturprosjektet «Julevsáme mánájgirje HK 176/20», er et samarbeidsprosjekt mellom Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter og Hábmera suohkan/Hamarøy kommune, er direkte inspirert av Trøndelag fylkeskommune og av de resultatene som de har fått til for sørsamisk barnelitteratur.

I dette prosjektet har i tillegg Nord universitet/Nuortta universitiehtta vært med som samarbeidspartner tilknyttet boken «Unna prinsasj – Den Lille prinsen».

Medregnet fjorårets utgivelser i litteraturprosjektet «HK 063/20», har de to litteraturprosjektene til sammen skapt 14 nye oversatte lulesamiske barnebøker, over en periode på 2 år.

Om Prosjektet

Et av målene med prosjektet var å forankre oversettelsesarbeidet bredt i det lulesamiske samfunnet, og på den måten være bidragsytere for å være med å utvikle en ny generasjon oversettere. Dette ble oppnådd gjennom et samarbeid med ulike oversettere og aktører, inkludert Nord universitet, som bidro til prosjektledelse av “Unna prinsasj - Den Lille Prinsen”.

Fondet Jean-Marc Probst pour le Petit Prince i Sveits har bidratt økonomisk til oversettelse og trykking av “Unna prinsasj - Den Lille Prinsen”.

Det har vært verdifulle og nyttige erfaringer i litteraturprosjektet. Et av målene med prosjektet var å forankre oversettarbeidet bredt i det lulesamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere. Det er spesielt gledelig at vi har hatt med oss to oversettere fra lulesamisk område på svensk side, henholdsvis Nadia Kielatis (Jokkmokk), og Joakim Bergdahl (Bureå).

Nadia deltok også i forrige litteraturprosjekt (Julevsáme mánájgirje 076/20) hvor hun oversatte boken Miehttseielle stádan. Vi har stiftet nytt bekjentskap med Joakim Bergdahl (Bureå) som har oversatt sin første lulesamiske bok. På norsk side har vi fått nye bekjentskaper med Linnea Knutsen, Marita Turi, Elena Paulsen, og Sivert Anders Kintel, som med sine bøker er nye oversettere av barne- / ungdomsbøker.

De syv bøkene som ble oversatt og utgitt som en del av dette prosjektet er:

Elena Junie Paulsen har oversatt «Mánájgárddebiejvve - Barnehagedagen» av Solveig Lid Ball.

Joakim Bergdahl har oversatt «Nanos masjijna – Tøffe maskiner» av Line Halsnes.

Linnea Ellen Knutsen har oversatt «Smávvamánájupptsa - Småbarnsuppe» av Bjørn Ousland. 

Marita Elise Turi har oversatt «Unna prinsasj – Den Lille prinsen» av Antoine de Saint-Exupéry.

Nadia Kielatis har oversatt «Ylva ja villdagájtsa – Ylva og villgeitene» av Hilde Myklebust.

Sivert Anders Kintel har oversatt bøkene «Buosjes dinosávra – Tøffe dinosaurer» av Line Halsnes, og «Samira ja sjelehta – Samira og skjelettene» av Camilla Kuhn.

Utfordringer og suksess

Til tross for noen økonomiske utfordringer og rettighetsproblemer med noen av titlene, har prosjektet oppnådd stor suksess. Blant annet har det bidratt til å skape et bredere spekter av emner og sjangre innenfor lulesamisk barnelitteratur.

Takknemlighet og Fremtidsutsikter

Prosjektets suksess skyldes engasjementet og støtten fra mange aktører. Først og fremst vil vi spesielt trekke frem og takke oversettere, mentorer og korrekturlesere, som har gjort disse utgivelsene mulig.

Vi ønsker også å rette kudos til samarbeidspartner i prosjektet Nord universitet v/Bruce Morén-Duolljá, som har gjort et uvurderlig stykke arbeid for utgivelse av boken "Unna prinsasj - Den Lille prinsen". Nedenfor er lenke til Nord universitets egen pressemelding om boken:

Jubler over verdens første lulesamiske oversettelse

 

Vi takker også hjertelig Fondet Jean-Marc Probst pour le Petit Prince i Sveits, som har bidratt med design/layout og økonomisk støtte for oversettelse -og trykking av 800 eksemplarer av boken “Den Lille Prinsen”. Dette er vi sikre på vil bidra med å styrke lulesamisk språk både på norsk -og svensk side.

Vi ønsker også å takke Hábmera suohkan-Hamarøy kommune for samarbeidet.

Det er viktig å understreke behovet for fortsatt arbeid innenfor dette området. Lulesamisk språk er en uvurderlig del av den nordiske kulturarven, og barn og unge må ha tilgang til litteratur som reflekterer dette.

Ved å investere i barnebøker på lulesamisk, investerer vi i fremtiden. Gjennom litteraturen kan unge mennesker engasjere seg i en verden av fantasi, samtidig som de forankrer sin identitet i sin rike språkarv.

I tillegg til de fysiske bøkene, ønsker vi å bidra til digital tilgjengelighet av oversatt litteratur, både gjennom app og som lydfiler.