RÁDNASTALLAM - 10 ÅR!

Den 22. mai i år ble språksatsingen Rádnastallam feiret gjennom 10-års sammenhengende drift. Jubileumsmarkeringen ble holdt ved gapahuken på Hellandsberg, med Árran språksenter som vert. De inviterte til språkfesten var barna som har fulgt Rádnastallam, i lag med søsken, foreldre og besteforeldre. En koselig markering som blir husket med godt vær, grillmat og hyggelig samvær.

Den 22. mai i år ble språksatsingen Rádnastallam feiret gjennom 10-års sammenhengende drift. Jubileumsmarkeringen ble holdt ved gapahuken på Hellandsberg, med Árran språksenter som vert. De inviterte til språkfesten var barna som har fulgt Rádnastallam, i lag med søsken, foreldre og besteforeldre. En koselig markering som blir husket med godt vær, grillmat og hyggelig samvær.

Rádnastallam er et samiskspråklig fritidstilbud til første- og andrespråks elever ved Ájluokta skåvllå-Drag skole, der den” eneste” regelen er at det skal snakkes samisk. Med tydelige rammer blir det lagt opp til at elevene skal kunne delta på sitt språknivå.

Christel Eriksen, veileder for førstespråks gruppen 1S (1-4 kl.) oppsummerte noen av dette skoleårets aktiviteter i rádnastallam.

-  Vi har hatt mye aktiviteter ute, men også en del innendørs i Árrans lokaler. Aktivitetene har av og til vært plassert til Innhavet hvor vi har hatt svømming, vært i gymsalen og spist på Hamarøy hotell. Stall Eivik er også besøkt ved et par anledninger til stor glede for barna. Kort resymert har vi lekt og koset oss mye.

Etter resymeet fikk alle barna som har deltatt under skoleårets aktiviteter, diplom for deres deltakelse i rádnastallam og deres bruk av lulesamisk språk.

Ingrid Kintel, en av initiativtakerne og ildsjelene til etableringen av Rádnastallam ved skoleåret 2012-2013, holdt en kort tale hvor essensen av 10-års drift av rádnastallam ble forklart. 

-          Mån lav gåhtjudum javlat muhtem gallegasj bágojt dán ávvudallamin, danen gå dálla dán jage la lågev jage ávvudallam. Ja mån lidjiv má dajs gudi álgorájes álgadiv dale dáv prosjevtav aktan Mathias ja Iŋgájn. Ja danen de le munji sierralágásj vuojnnet dale dáv vegav, gudi tjuodji dánna. Sij li muv siegen rádnastallam lågev jage dás åvddåla, ja mån ållu liegganav vájmos gå vuojnáv ja guláv man vissjala dij lihpit nuora, bargatjit ja válldebihtit åvdåsvásstádusáv, ja adnebihtit gielav badjen. 

Ja dat la nav suohtas vuojnnet, ja munji javlla dat má; Mij lip ma vuorbástuvvam dajna majna álgijma lågev jage das åvddåla, gå nuppe buolvva joarkká dav bargov. Ja dálla gå lip tjoahkken máná, æjgáda, áhko ja ádjá ja ietjá berraha aj, de diehtep mij má ahte de la dåssju midja, jus nav gehtja, gudi li adnemin gielav badjen. Ja danen la dat nav ájnas ahte juohkkahasj mijájs dádjat man ájnnasa mij lip, jus sámegiella galggá gullut ja viessot. 

Ja didja gudi lihpit dálla rádnastallamin, dij máhttebihtit gahttjat dán vehkaj, ja vuojnnet ahte sámegielajn de boahtá máhtudahka, de boahtá barggo ja biedniga, ja dij oadtjobihtit adnet sámegielav aj barggogielan. Danen vierttibihtit dåssju barggat ja sámástit vissjalit, ja joarkket rádnastallat, ja áhko ja ádjá vierttibihtit viehkken sámástit divnaj mijájn gå æjvvalip duola degu rámbuvdan, bienan jali ietja sajen. De lav mån ållu visses ahte sámegiella joarkká ja dat vieso. Ja maŋŋutjissaj sidáv gijttet sierraláhkaj dijájt, gudi lihpit bagádalli, danen gå mån lav má ieddne aj, ja muv máná bessi iejvvit dijáv juohkka váhkko, ja dat la nav stuorra ávvo. Edna gijtto vájmos! -Ja gijtto aj dunji Jørn-Robert gut la jådedam dáv.

Ingrid Kintel (f. 1988) fra Drag, er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har lulesamiske språk-studier fra Universitetet i Nordland. Som prosjektleder for rádnastallam driftet hun i hele 7 år, helt til utgangen av skoleåret 2018-2019. I dag er hun rektor ved Ájluokta skåvllå – Drag skole, hvor hun har virket siden høsten 2021.

Kim Mathias ja Aleksandra Kjenner - er også veiledere, men kunne ikke delta på avslutningen. libá aj bagádalli, valla ejga máhte oassálasstet hávsskudallamin.