Ønsker kunnskap om samiske kulturminner i Steigen, Sørfold og Fauske

Avisomtale i Nord-Salten Avis 10. mai 2023 om oppstart av Árrans prosjekt "Luotta" - dokumentasjon av kulturminner i pitesamisk og lulesamisk område".

Her kan du lese artikkelen:

Ønsker kunnskap om samiske kulturminner i Steigen, Sørfold og Fauske.

 

Har du kunnskap om samiske kulturminner , historier eller annet, som det er ønskelig å videreformidle til oss for Steigen, Sørfold og Fauske, kan du kontakte:

Harrieth Aira, på telefon 90102319 eller på epost: harrieth.aira@arran.no 

eller Oddmund Andersen, tlf. 47832439, Oddmund.andersen@arran.no.